Cefprozyl to antybiotyk należący do grupy cefalosporyn drugiej generacji. Podobnie jak inne cefalosporyny drugiej generacji działa, choć mniej skutecznie, przeciwko bakteriom Gram-dodatnim oraz bardziej efektywnie przeciwko bakteriom Gram-ujemnym, takim jak enterobakterie, pałeczki hemofilne i Moraxella catarrhalis. Działa poprzez hamowanie syntezy ściany komórkowej bakterii.

 

Podobnie jak inne cefalosporyny, ten antybiotyk łączy się z enzymem transpeptydazy, którego zadaniem jest tworzenie wiązań łańcucha peptydoglikanowego (polimeru niezbędnego w tworzeniu ściany komórkowej bakterii). W efekcie aktywność transpeptydazy ingeruje w stabilność ściany komórkowej bakterii, prowadząc do śmierci rosnących komórek bakteryjnych.

 

Czym jest Cefprozyl?

Cefprozyl podaje się w następujących podatnych na cefalosporyny infekcjach bakteryjnych: infekcje dróg moczowych, infekcje dolnej części układu oddechowego (w tym zapalenie oskrzeli i niepowikłane zapalenie płuc), infekcje górnej części układu oddechowego (w tym zapalenie gardła, migdałków, zatok i ucha) oraz przy infekcjach skóry.

 

W jaki sposób przyjmować Cefprozyl?

Cefprozyl podaje się doustnie w postaci tabletek i proszku stosowanych do sporządzania zawiesiny doustnej.

 

Efekty uboczne związane z Cefprozylem

Podstawowe leczenie Cefprozylem jest na ogół dobrze tolerowane. Najczęstsze efekty uboczne obserwuje się raczej u dzieci niż u dorosłych i są to między innymi:

 

  • Zaburzenia funkcjonowania układu pokarmowego: nudności, wymioty, rozwolnienie, bóle brzucha
  • Zaburzenia pracy nerek: umiarkowany wzrost azotu mocznikowego we krwi oraz kreatyny
  • Zaburzenia pracy wątroby: zwiększona aminotransferaza asparaginianowa surowicy (SGOT, SGPT), zwiększona bilirubina i zwiększona fosfataza zasadowa
  • Zaburzenia hematologiczne: tymczasowa leukopenia i eozynofilia
  • Zaburzenia ośrodkowego układu nerwowego: zawroty głowy, nadpobudliwość, bóle głowy, drażliwość, bezsenność, otępienie, senność
  • Reakcje nadwrażliwości: rumień, pokrzywka
  • Dolegliwości dermatologiczne: rumień i zapalenie pieluszkowe, świąd narządów płciowych.

 

Przeciwwskazania i ostrzeżenia związane ze stosowaniem Cefprozylu

Ze względu na brak wystarczających badań wpływu stosowania Cefprozylu na rozwój płodu, jego podawanie w trakcie ciąży jest przeciwwskazane. W przypadkach nagłych lub faktycznej potrzeby dopuszczalne jest stosowanie go jedynie pod ścisłą obserwacją medyczną. Jako że jego wpływ na niemowlęta nie jest znany, należy zachować ostrożność w podawaniu Cefprozylu matkom karmiącym piersią.

 

Należy zachować szczególną ostrożność w przypadku podawania leku w połączeniu z antybiotykami aminoglikozydowymi. Jednoczesne stosowanie cefalosporyn i aminoglikozydów może powodować nefrotoksyczność. Podczas przyjmowania leku zaleca się monitorowanie pracy nerek i wątroby.