Endokrynologia jest dziedziną medycyny, która zajmuje się badaniem hormonów i gruczołów dokrewnych w odniesieniu do ich natury, produkcji i działania. Gruczoły dokrewne to te, które uwalniają swój produkt wydzielniczy, czyli zazwyczaj hormon w krążących płynach ciała, takie jak tarczyca, przytarczyca, przysadka, szyszynka, grasica, nadnercza, trzustka, śródmiąższa, jądra i gruczoł jajnikowy.

Czym zajmuje się endokrynolog?
Endokrynolog jest lekarzem specjalistą, zajmującym się diagnozowaniem i leczeniem zaburzeń wpływających na gruczoły dokrewne w ludzkim ciele oraz chorobami, które z nich wynikają.

Jakie choroby są leczone przez endokrynologa?
Choroby i zaburzenia, które mogą być leczone przez endokrynologa, obejmują zespół krótkiego jelita, cukrzycę, zaburzenia metaboliczne, bezpłodność, choroby tarczycy, menopauzę, wysokie ciśnienie krwi (nadciśnienie), problemy z cholesterolem, problemy związane z dojrzewaniem (zbyt wczesne lub zbyt późne), zbyt wysoka lub zbyt niska produkcja hormonów, osteoporoza i kruchość kości oraz nowotwory gruczołów dokrewnych.

Jakie metody stosuje endokrynolog?
Endokrynolog jest specjalistą, który ma zdolność do postawienia diagnozy na wiele różnych patologii i radzenia sobie z zaburzeniami niedoboru lub nadmiaru jednego, lub więcej hormonów i substancji, które w wielu przypadkach mogą występować w organizmie przez długi czas.
Głównym narzędziem stosowanym przez endokrynologa są testy laboratoryjne. Wiele patologicznych stanów gruczołów dokrewnych bada się poprzez stymulację działania gruczołu, poprzez podawanie środków stymulujących lub hamowanie aktywności samego gruczołu. Następnie lekarz może pobrać próbki krwi do określonych testów, aby ocenić wszelkie zmiany spowodowane podaniem danej substancji.
Endokrynolog stosuje również obrazowanie diagnostyczne, które może ujawnić obecność anomalii w narządach endokrynologicznych.

Kiedy pacjent powinien odwiedzić endokrynologa?
Pacjent powinien udać się do endokrynologa w przypadkach, kiedy testy laboratoryjne wykryły anomalie, które sugerują obecność zaburzeń endokrynologicznych lub gdy wcześniej zdiagnozowani pacjenci mają nowe objawy związane z ich zaburzeniami hormonalnymi. Innym powodem jest sytuacja, w której pacjent cierpi na daną chorobę od kilku lat, ale ma problemy z radzeniem sobie z nią, lub po prostu w przypadku, gdy pacjent życzy sobie drugiej opinii na temat diagnozy i leczenia choroby endykronologicznej, na którą cierpi.