Hepatologia jest gałęzią medycyny, która zajmuje się badaniem, profilaktyką, diagnozowaniem i leczeniem chorób wątroby, pęcherzyka żółciowego, dróg żółciowych i trzustki.

Czym zajmuje się hepatolog?
Hepatolog to lekarz specjalizujący się w gastroenterologii, z doświadczeniem klinicznym w zakresie hepatologii, który diagnozuje i leczy choroby, które wpływają na wątrobę, woreczek żółciowy, drogi żółciowe i trzustkę. Lekarz ten jest również odpowiedzialny za monitorowanie stanu zdrowia pacjentów, którzy są po przeszczepie wątroby.

Jakie choroby są leczone przez hepatologa?
Pośród chorób, którymi zajmuje się hepatolog, są wirusowe zapalenie wątroby i choroby wątroby związane z nadużywaniem alkoholu. Hepatolog może w szczególności diagnozować i leczyć choroby i zaburzenia, takie jak niewirusowe zapalenie wątroby, wirusowe zapalenie wątroby typu A, B, C i E, wirus cytomegalii, wirus Epsteina-Barr, opryszczkę pospolitą, żółtą febrę i różyczkę, przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby, stłuszczenie wątroby, alkoholowe i bezalkoholowe zapalenie wątroby, zespół metaboliczny i marskość wątroby. Inne choroby i zaburzenia obejmują torbiele wątroby, raka wątroby, żółtaczkę, przedawkowanie leków, krwawienie z jelit wywołane przez nadciśnienie zwrotne, defekty enzymatyczne, które prowadzą do powiększenia się wątroby u dzieci, bąblowicę, schistosomatozę oraz genetyczne i metaboliczne choroby wątroby. Ponadto, lekarz może zdiagnozować hemochromatozę, zapalenie trzustki, uszkodzenie trzustki spowodowane infekcjami, nowotworami i nadużywaniem alkoholu, krwawienie i niedrożność, naczyniaka krwionośnego (prostego lub jamistkowatego), ogniskowy przerost guzkowy, gruczolaka, nowotwory układu żółciowego, raka dróg żółciowych i raka pęcherzyka żółciowego.

Jakie metody stosuje hepatolog?
Wśród zabiegów stosowanych przez hepatologa znajdują się endoskopowa cholangiopankreatografia wsteczna (ERCP), przezskórna cholangiografia przezwątrobowa (PTC) oraz przezsercowe wewnątrzwątrobowe zespolenie boczne (TIPSS).

Kiedy pacjent powinien udać się do hepatologa?
Lekarz ogólny skieruje pacjenta do hepatologa w przypadku przedawkowania narkotyków, żółtaczki, wodobrzusza, krwawienia z przewodu pokarmowego i anomalii w wynikach badań krwi.