Kardiochirurgia to gałąź chirurgii, która zajmuje się chorobami układu krążenia, które wymagają leczenia chirurgicznego.

Czym zajmuje się kardiochirurg?
Kardiochirurg wykonuje zabiegi chirurgiczne na sercu i naczyniach krwionośnych, aby naprawić uszkodzenia spowodowane chorobami i zaburzeniami układu sercowo-naczyniowego, po tym, jak leczenie medyczne okaże się nieskuteczne. Specjalista ten może wykonywać różne rodzaje interwencji na sercu i naczyniach krwionośnych, w tym wszczepiać urządzenia, które mogą pomóc bardziej wydajnie pompować krew do reszty ciała. Co więcej, kardiochirurg wykonuje przeszczepy serca.

Jakie choroby są leczone przez kardiochirurga?
Wśród chorób i zaburzeń najczęściej leczonych przez kardiochirurga są: wada zastawkowa serca, wrodzona choroba serca, tętniak aorty, tętniak aorty wstępującej i stwardnienie aorty. Inne choroby to kardiomiopatia niedokrwienna, ostra niedomykalność mitralna, pozawałowe pękniecie przegrody międzykomorowej, migotanie przedsionków, arytmia, ostra rozwidlona aorta i dławica piersiowa.

Jakie metody stosuje kardiochirurg?
Kardiochirurg może wykonywać operacje na otwartym sercu lub mniej inwazyjne zabiegi, wykonując jedynie niewielkie nacięcia między żebrami. Najczęściej stosowane metody to pomostowanie aortalno-wieńcowe, angioplastyka, wymiana zastawek serca, aterektomia, kardiomioplastyka, przeszczep serca, ablacja częstoskurczu, stentowanie, rewaskularyzacja oraz implementacja rozruszników serca lub innych urządzeń wspomagających pracę serca.

Kiedy pacjent powinien udać się do kardiochirurga?
Kardiolog to lekarz, który może wysłać pacjenta do kardiochirurga. Kardiolog zwykle wysyła daną osobę do kardiochirurga, jeśli podczas badania zauważy schorzenie, które wymaga zabiegu chirurgicznego.