Neurologia jest dziedziną medycyny, która zajmuje się badaniem i leczeniem zaburzeń układu nerwowego, zarówno centralnego, w mózgu i rdzeniu kręgowym, jak i obwodowego, składającego się ze wszystkich innych elementów nerwowych, w tym struktur w oku, uchu i skórze.

Czym zajmuje się neurolog?
Neurolog jest lekarzem specjalizującym się w neurologii i zajmuje się diagnozowaniem oraz leczeniem problemów, które wpływają na mózg, rdzeń kręgowy i nerwy. Nie stosuje jednak w tym celu zabiegów chirurgicznych, którymi to zajmuje się neurochirurg.
Wielu neurologów specjalizuje się na przykład w leczeniu udarów, epilepsji, zaburzeniach nerwowo-mięśniowych, zaburzeniach snu, raku układu nerwowego lub typowych problemach osób starszych.

Jakie choroby leczy neurolog?
Choroby i zaburzenia najczęściej leczone przez neurologa obejmują bóle głowy, zaburzenia językowe, zaburzenia ruchowe, epilepsję oraz infekcje mózgu i obwodowego układu nerwowego, takie jak zapalenie mózgu, zapalenie opon mózgowych i ropień mózgu. Inne schorzenia to choroby naczyniowo-mózgowe, takie jak udary, choroby neurodegeneracyjne, takie jak choroba Alzheimera, Parkinsona i stwardnienie zanikowe boczne, choroby, które prowadzą do utraty mieliny w ośrodkowym układzie nerwowym, takie jak stwardnienie rozsiane i problemy z rdzeniem kręgowym, w tym choroby zapalne i autoimmunologiczne.

Jakie metody stosuje neurolog?
Po zebraniu historii medycznej pacjenta neurolog przeprowadza badanie fizyczne i neurologiczne, oceniając siłę mięśni, odruchy i umiejętności koordynacyjne. Specyficzne procedury diagnostyczne obejmują angiografię, elektroencefalogram, elektromiografię, pozytonową tomografię emisyjną, nakłucie lędźwiowe, obrazowanie metodą rezonansu magnetycznego i test Tensilon.

Kiedy pacjent powinien udać się do neurologa?
Wizyta u neurologa jest wskazana, gdy u pacjenta występują objawy, takie jak trudności koordynacji, osłabienie mięśni, upośledzenie zdolności czuciowych, mrowienie i nietrzymanie stolca.