Odwodnienie jest stanem, który przejawia się nadmierną utratą wody i płynów będących częścią ludzkiego organizmu (wywoływanych przez wiele różnych czynników) oraz niezdolnością do odpowiedniego wyrównywania ich ilości.

Przyczyny odwodnienia mogą być różne, począwszy od nadmiernej potliwości, spożywania nieodpowiedniej ilości (lub nadmiernej utraty) płynów oraz dysfunkcji różnych części ciała. Wymioty i / lub długotrwała biegunka, a także obfite pocenie się często powodują odwodnienie i mogą prowadzić do poważnych zaburzeń w ilości płynów i elektrolitów w organizmie.

 

Jakiego rodzaju choroby mogą być powiązane z odwodnieniem?

Następujące choroby mogą być powiązane z odwodnieniem:

Acetonemia

Nieżyt żołądka i jelit

Wirusowe zakażenie przewodu pokarmowego

Niedrożność jelit

Zapalenie odbytu

Salmonella

Poparzenia

Pamiętaj że ta lista nie wyczerpuje wszystkich możliwości i w przypadku występowania przewlekłych symptomów zaleca się konsultacje z lekarzem.

 

Jakie leczenie stosować w przypadku odwodnienia?

W celu rozwiązania problemu należy znaleźć przyczynę odwodnienia. Dwa dobrze znane czynniki mogą pomóc organizmowi w odzyskaniu sił. Są to odpoczynek i przyjmowanie roztworów nawadniających umożliwiających organizmowi zastąpienie utraconych płynów i minerałów. W przypadku odwodnienia zawsze warto skonsultować się z lekarzem.

 

Kiedy należy skontaktować się z lekarzem w przypadku odwodnienia?

Należy skontaktować się z lekarzem w przypadku poparzenia lub jeśli istnieje ryzyko rozwoju wyżej wymienionych chorób (patrz lista chorób powiązanych).