Opadanie powiek to schorzenie polegające na częściowym lub całkowitym obniżeniu górnych powiek. Może być obustronne, tj występować w obu gałkach ocznych. Stan ten ma wrodzone pochodzenie. Najczęściej dotyczy jednak tylko jednego oka (w tym przypadku stan uznaje się za „nabyty”).

Nabyte opadanie powiek jest spowodowane paraliżem lub uszkodzeniem mięśni i nerwów zaangażowanych w ruch powiek.

Uszkodzenia te są z kolei spowodowane różnymi stanami, w tym urazem, stanem zapalnym, starzeniem się (starcze opadanie powiek) i innymi stanami (neurologicznymi lub mięśniowymi, a także jęczmieniem, gradówką, bólem głowy, udarem mózgu i cukrzycą) oraz nadużywaniem leków. Opadanie powiek może występować w różnych stopniach, w łagodnej postaci lub całkowicie zakrywając źrenicę, tęczówkę i inne części oka, ograniczając w ten sposób widzenie.

 

Jakiego rodzaju choroby mogą być powiązane z opadaniem powiek?

Następujące choroby mogą być powiązane z opadaniem powiek:

Zatrucie jadem kiełbasianym

Gradówka

Bóle głowy

Cukrzyca

Udar mózgu

Zapalenie

Choroby mięśni

Choroby neurologiczne

Miastenia ciężka

Jęczmień

Choroba pourazowa

Pamiętaj że ta lista nie wyczerpuje wszystkich możliwości i w przypadku występowania przewlekłych symptomów zaleca się konsultacje z lekarzem.

 

Jakie leczenie stosować w przypadku opadania powiek?

Jeśli nie można wyeliminować przyczyny opadania powiek, konieczne jest poddanie się operacji korekcyjnej, która może poprawić zarówno pole widzenia, jak i aspekt estetyczny.

 

Kiedy należy skontaktować się z lekarzem w przypadku opadania powiek?

W przypadku urazu lub zdiagnozowania powiązanych chorób (patrz lista powiązanych chorób).