Radiologia jest dziedziną medycyny, która zajmuje się uzyskiwaniem obrazów narządów i tkanek, które są potrzebne do diagnozowania lub leczenia chorób i zaburzeń.

 

Czym zajmuje się radiolog?

Radiolog to lekarz, który współpracuje z innymi specjalistami, aby pomóc w diagnozowaniu i leczeniu chorób i zaburzeń, dostarczając i interpretując obrazy narządów i tkanek w ciele.

Istnieją trzy rodzaje radiologii: diagnostyka radiologiczna, wykorzystująca promieniowanie rentgenowskie, skanowanie CAT, MRI, ultradźwięki i medycynę nuklearną, w celu uzyskania obrazów, które są następie analizowane, w celu zdiagnozowania choroby lub problemu zdrowotnego; radiologia onkologiczna wykorzystuje promieniowanie do leczenia chorób takich jak nowotwory oraz radiologia interwencyjna, która wykorzystuje narzędzia obrazowania do diagnozowania i leczenia chorób i zaburzeń za pomocą promieni rentgenowskich, ultradźwięków i rezonansu magnetycznego, umożliwiając przeprowadzenie zabiegów medycznych i minimalnie inwazyjnych metod.

 

Jakie choroby są leczone przez radiologa?

Radiolog ma do czynienia z wieloma różnymi typami chorób i zaburzeń, takimi jak tętniak aorty brzusznej, dusznica bolesna, zapalenie wyrostka robaczkowego, zapalenie stawów, przewlekła obturacyjna choroba płuc, kamica żółciowa, zapalenie uchyłka, epilepsja, mukowiscydoza, udar, niewydolność nerek i łagodny przerost prostaty. Inne schorzenia obejmują: krup, chłoniaki, chorobę Leśniowskiego-Crohna, osteoporozę, zapalenie płuc, zwężenie tętnicy szyjnej, urazy głowy, guzy mózgu i nowotwory piersi, szyjki macicy, śluzówki macicy, jajników, jelita grubego i prostaty.

 

Jakie metody stosuje radiolog?

Wśród zabiegów najczęściej stosowanych przez radiologa są: echografia, mammografia, skan PET, radiogram, rezonans magnetyczny i ultrasonografia.

Kiedy pacjent powinien udać się do radiologa?

Zazwyczaj inny specjalista skieruje pacjenta do radiologa. Po wizycie radiolog dostarczy pisemne sprawozdanie, które następnie zostanie przeanalizowane przez lekarza, który przepisał wykonanie danej analizy.