Zmiana w widzeniu kolorów może być wadą wrodzoną. Pojawia się jako efekt nagłego uszkodzenia drogi wzrokowej, które może obejmować nerw wzrokowy, plamkę, siatkówkę i naczyniówkę oka.

Zaburzenie może dotyczyć tylko jednego oka (jednostronne) lub obojga oczu (obustronne). Zmiany mogą objawiać się na różne sposoby, w tym poprzez osłabienie zdolności do odróżniania odcieni zwłaszcza czerwonych i zielonych kolorów, którym czasami towarzyszyć może stopniowe zmniejszanie ostrości wzroku.

 

Jakiego rodzaju choroby mogą być powiązane ze słabym widzeniem barw?

Następujące choroby mogą być powiązane ze słabym widzeniem barw:

Udar mózgu

Zapalenie nerwu wzrokowego

Barwnikowe zapalenie siatkówki

Siatkówczak

Retinopatia cukrzycowa

Owrzodzenie rogówki

Zwyrodnienie plamki żółtej

Pamiętaj że ta lista nie wyczerpuje wszystkich możliwości i w przypadku występowania przewlekłych symptomów zaleca się konsultacje z lekarzem.

 

Jakie leczenie stosować w przypadku słabego widzenia barw?

Zaburzenie można leczyć dopiero po ustaleniu jego bezpośredniej przyczyny. Zazwyczaj w przypadku infekcji lub zapalenia dróg wzrokowych stosuje się leczenie farmakologiczne.

We wszystkich innych przypadkach upośledzenie wzroku jest objawem wtórnym. W takim przypadku konieczne jest leczenie zaburzenia prowadzącego do upośledzenia wzroku. W celu zwalczenia pierwotnego objawu choroby może być potrzebna terapia farmakologiczna, chemioterapia lub leczenie chirurgiczne.

 

Kiedy należy skontaktować się z lekarzem w przypadku słabego widzenia barw?

Pacjent zawsze powinien poddać się badaniom w przypadku pogorszenia widzenia barwnego, ponieważ objawy mogą być związane z różnymi chorobami, takimi jak udar mózgu, przy którym szybka interwencja jest niezbędna i istotnie zwiększa szansę na wyzdrowienie.