Czym jest szczepionka przeciwko odrze, śwince i różyczce (MMR)?

Odra, świnka i różyczka to choroby wywoływane przez wirusy. Mogą się one łatwo rozprzestrzeniać: przez kontakt z zakażoną osobą, zanieczyszczonymi powierzchniami, a także w powietrzu, gdy zakażona osoba kaszle lub kicha. Szczepionka przeciwko odrze, śwince i różyczce zapewnia ochronę przed wszystkimi trzema chorobami.

Odra jest wysoce zaraźliwą chorobą zakaźną wywoływaną przez wirus odry i jest przenoszona przez kropelki śliny obecne w wydzielinach nosa, ust i gardła. Symptomami, które się pojawiają, są gorączka, zapalenie spojówek i zapalenie gardła, a po nich następuje wysypka, która rozprzestrzenia się zza uszu na całe ciało. W niektórych przypadkach odra może prowadzić do powikłań, szczególnie u dzieci w wieku poniżej 5 roku życia i u osób powyżej 20 lat.

Świnka jest zaraźliwą chorobą zakaźną wywoływaną przez wirus. Choroba dotyka głównie górne drogi oddechowe i gruczoły śliny i zachodzi przez wymianę zakażonej śliny. Mogą wystąpić niespecyficzne objawy (ból głowy, gorączka, złe samopoczucie), a następnie pojawia się ból w uchu i śliniance przyusznej (na wysokości szczęki). Później ślinianka przyuszna puchnie – stąd nazwa choroby, świnka.

Różyczka to choroba zakaźna wywoływana przez wirus różyczki. Choroba ta jest zaraźliwa i rozprzestrzenia się przez kropelki zakażonej śliny przez rozmowę z zakażoną osobą lub jeśli taka osoba kicha i kaszle. Wirus jest zlokalizowany w różnych tkankach organizmu, w tym w węzłach chłonnych. Objawia się jako wysypka, która rozprzestrzenia się zza uszu na twarz, a następnie w dół w kierunku szyi.

Osoby, które powinny unikać szczepienia przeciwko odrze, śwince i różyczce (MMR), to:

  • osoby z ciężkimi reakcjami uczuleniowymi na żelatynę lub neomycynę,
  • osoby o osłabionym układzie odpornościowym (cierpiące na HIV / AIDS, raka lub będące w trakcie leczenia nowotworu),
  • osoby, które doświadczyły ostrej reakcji alergicznej na pierwszy zastrzyk MMR,
  • kobiety w ciąży.

Z czego składa się szczepionka przeciwko odrze, śwince i różyczce (MMR)?

Szczepionka przeciwko odrze, śwince i różyczce jest wytwarzana z żywych, nieszkodliwych wirusów, które są w stanie stymulować mechanizm obronny organizmu, ale nie przenoszą samej choroby wewnątrz osobnika.

Istnieje również szczepionka łączona, zawierająca oba składniki MPR i MPRV (szczepionka przeciwko ospie wietrznej), którą można podawać dzieciom w wieku dwunastu lat, zamiast dwóch osobnych szczepionek.

Kiedy zaleca się podanie szczepionki przeciwko odrze, śwince i różyczce (MMR)?

Szczepionka przeciwko odrze, śwince i różyczce (MMR) jest zalecana dla wszystkich dzeci. Chroni przed trzema potencjalnie poważnymi chorobami. Jest to dwuczęściowe szczepienie, które podaje się podskórnie w dwóch dawkach: pierwsza między 12 a 15 miesiącem życia, a druga dawka w wieku między około 5-6 lat.

Jakie są skutki uboczne po podaniu szczepionki przeciwko odrze, śwince i różyczce (MMR)?

Po podaniu szczepionki MMR można odczuwać niewielki ból w miejscu zastrzyku. Inne łagodne objawy, które mogą wystąpić, to:

  • zaczerwienienie w miejscu zastrzyku,
  • bolesność w miejscu zastrzyku,
  • obrzęk w miejscu zastrzyku,
  • ból.

Jak w przypadku wszystkich szczepionek, istnieje możliwość wystąpienia poważniejszych problemów, takich jak ciężkie reakcje alergiczne. Mimo że sytuacje takie są rzadkie, to mogą się przytrafić i powodować u osób po przyjęciu szczepionki objawy, takie jak gorączka, obrzęk twarzy lub karku, drgawki i uszkodzenie mózgu. Problemy te mogą wystąpić w ciągu kilku minut lub kilku godzin po szczepieniu, w zależności od układu odpornościowego pacjenta. W niektórych przypadkach objawy mogą pojawić się nawet w 6 do 14 dni po szczepieniu.