Aritmije i amputacija

 

Svaka situacija koja menja normalan rad srca nazima se aritmija. Tahiaritmija prutrokuj brži rad srca. Acijenti sa aritmijama mogu da osete podrhtavanje, disponju, nesvesticu i sunkopu. Oblik aritmije i neke druge bolesti srca određuju da li ce doći do amputacije hiruškim putem ili na neki drugi način.

Razni oblici amputacije su:

Nehiruška amputacija: procedura koja uključuje stavljanje katetera u određenu oblast srca. Specijalna mašina dalje usmerava energiju kroz kateter u male oblasti srčanig mišića koji prave nepravilan rad srca. Ova energija vraća srcu normalan rad.

Hiruška amputacija: ova procedura podrazumeva pretkomorsku fibrilaciju. Ovo može da bude minimalno invazivna tradicionalna operacija. Ova procedura uključuje:

  • Proceduru lavirinta- operacija na otvorenom srcu koja zahteva tretiranje abnormalne aktivnosti srca i usmeravanje normalnih impulsa kako bi se povratila normalna funkcija.
  • Minimalno invazivna hiruška amputacija:procedura koja zahteva male rezove u srcu i stavljanje endoskopa( malih instrumenata sa kamerom).
  •  Modigikovana procedura lavirinta: podrazumeva upotrebu specijalnog katetera koji proizvodi energiju i na taj način kontroliše rad srca i tkivo. Ovo tkivo blokira abnormalne impulse i usmerava one normalne na pravi put. Postoji četiri vrsta energija koje mogu da se koriste: radiofrekvencija, mikrotalasi, laser, ili krijotermija.

 

Postoji nekoliko instrukcija kako da se pacijent pripremi za amputaciju:

  • Konsultovati se sa doktorom o prestanku uzimanja terapije pre procedure
  • Izbegavanje jela i pića veče pre operacije
  • Obezbeđivanje prevoza do i iz bolnice
  • Obezbeđivanje kućne nege posle operacije.

 

Kao i kod svake druge operacije, i ovde postoje mogući rizici:

  • Krvarenje na mestu postavljanja katetera
  • Modrice
  • Zgrušavanje krvi pod kožom (hematom)

 

Ova procedura se obično vrši kod ljudi koji imaju česte aritmije da bi se smanjio rizik od začepljenja krvi ili srčanih udara. Kako bi učinak za vreme procedure bio maksimalan, korišćenje Stereotakis bi bilo idealno. Stereotakis je sistem robota koji funkcioniše sa dva magneta koji menjaju pravac kretanja katetera. Prednost ovog sistem je maksimalna preciznost i precizno postavljanje kaktetera. Čak je kateter mnogo stabilniji kakda se na ovaj način postavi. Kada se kateter ručno postavlja, obično ne može da ostane trsjno na mestu. Sotoga je upotrebom Stereotakis dosta smanjen rizuk od mogućih komplikacija.

Posle operacije, potrebno morno ležati na leđima nekoliko sati. Nekoliko dana pacijent može da oseća umor mada će se za neki dan sve vratiti u normalu.