Intervencije za strabizam

 

Strabizam je česta bolest koja pokriva 4-5% populacije.

Centar za očne bolesti u Humanitas se bavi problemima strabizma koji se dešavaju u svakoj starosnoj grupi. U kontekstu strabizma koji utiče na odrasle, postoji tretman za sve vrste strabizma, kao što su one izazvane:

• Urođenim strabizmom

• Neurološkim strabizmom ili sekundarnim strabizmom zbog neuroloških problema

• Sekundarnim organskim problemima sa očima

• Sekundarni strabizmom zbog poremećaja štitne žlezde

• Postraumatskim strabizmom

• restriktivnim strabizmom ili strabizmom drugog porekla

 

U Humanitas, operacije strabizma se vrši koristeći najnoviju tehniku koja se zove MISS (minimalno invazivna hirurgija Strabizma), koji smanjuje hiruršku traumu kroz korišćenja konjunktivne otvore od nekoliko milimetara. Ova tehnika može smanjiti ili eliminisati postoperativne probleme koji mogu izazvati nelagodnost i simptome kao što su bol, crvene oči, otok kapaka koji često traje nekoliko nedelja sa tradicionalnim metodama hirurgije.

 

Šta je intervencija za strabizam?

Operacija ima za cilj da poravni vizuelnu osu koja deluje na mišiće koji kontrolišu oči. Da bi to uradili potrebno je da se izmeni sila kojom su mišići u stanju da pokreću oči.

U tom cilju je moguće:

• Da se ojačaju mišići skraćenjem intervencijom liranja (u Humanitas-u ovaj metod je sada napuštena godinama, jer se resekcija smatra da je suviše rizična)

• Da se oslabi snaga protivničkog mišića kroz intervencije recesije u cilju poboljšanja ravnoteže funkcije mišića oka

 

Kako operacija za strabizam funkcioniše?

Intervencija za strabizam i diplopije se mogu obavljat pod topikalnom anestezijom i pod opštom anestezijom. U većini slučajeva, pacijent ostaje u posmatranju nekoliko sati nakon operacije. Retko kada je potrebno da budu primljeni ili ostavljeni u bolnici više od jedne noći.

 

Da li je operacija za strabizam bolna ili opasna?

Intervencija za korekciju strabizma generalno nisu bolna; Međutim, postoji mogućnost neke postoperativne nelagodnosti, kao što su bol, crvene oči i otok očnih kapaka koji možgu trajati nekoliko nedelja.

Da bi se smanjila ovaj neprijatnost, stručnjaci u Humanitas-u rade operaciju strabizma koristeći najnoviju tehniku koja se zove MISS (minimalno invazivna hirurgija strabizma) da minimizira hiruršku traumu u ​​odgovarajućim slučajevima.

 

Koji pacijenti mogu da prođu kroz operaciju za strabizam?

Samo kroz temeljne preoperativne procene u kombinaciji sa iskustvom hirurga u svim mogućih tehnika operacije može da doći do izbora najbolje hirurške strategije za taj slučaj.

 

Praćenje

Pacijenti koji prolaze kroz operaciju za strabizam se uvek prate dan nakon operacije, nakon nedelju dana i nakon šest nedelja. Posle perioda od šest meseci se preporučuje da pacijent nastavi da godišnje poseti lekara.

 

Standardna priprema

Pacijent nije u obavezi da vrši određene pripreme za operaciju. Kada se odluči za vrstu intervencije, pacijentu se daje tipični, rutinski, preoperativni prijemni uslovi koji se ne razlikuju od bilo koje druge vrste operacije. Ovi zahtevi obuhvataju testove tipi uzimanje krvi, EKG, konsultacije sa anesteziologom, kao i druge neophodne preglede.