Sistemi za slikanje z magnetno resonanco zagotavljajo neposredne slike različnih ravni skeniranja.

Ta diagnostična oprema za izdelavo slik temelji na jakosti izjemno močnih magnetnih polj, skupaj z radiofrekvenčnimi viri.

Kakovost MR slik je neposredno sorazmerna z intenzivnostjo magnetnega polja, ki se običajno giblje od 0,5 do 1,5 Tesla (merska enota intenzitete polja) na območju diagnostičnega slikanja.

Humanitas ima 4 magneta, dva z 1,5 Tesle, enega z 1 Teslo in novo prispeli magnet, ki deluje pri zelo visoki jakosti magnetnega polja (3 Tesla). Slednji se uporablja zlasti za raziskovalne protokole, tako na področju slikanja možganov kot tudi splošne radiologije, z nekaterimi izbirnimi aplikacijami v onkologiji za študijo vaskularizacije tumorjev, odziva na zdravljenje in za in-vivo študije tkiv. 3 Teslin MRI lahko posname slike v nekaj sekundah (slike se lahko pridobijo tudi pod dihalno apnejo), korist pa je krajši čas pacienta znotraj optičnega bralnika. Nazadnje ima novi magnet posebno kompaktno in široko cev, v katero je nameščen pacient, kar zmanjša negativni vpliv na tiste, ki trpijo zaradi prisilnega položaja in klavstrofobije.