Sodobni antihipertenzivni farmakološki posegi so izboljšali nadzor nad hipertenzijo, vendar je približno 30% primerov hipertenzije odpornih. Odporna hipertenzija je opredeljena kot krvni tlak nad  (140/90 mm Hg) kljub sočasni uporabi 3 ali več antihipertenzivnih zdravil, od katerih naj bi bil eden od njih diuretik.

Pri osebah z odporno hipertenzijo sta simpatična živčna aktivacija ledvice in senzorični aferentni signali centralnemu živčnemu sistemu pretirani. Pri teh bolnikih naj bi bila denervacija ledvic veljavna možnost. Denervacija ledvic je minimalno invaziven postopek, ki uporablja perkutani sistem, ki oddaja radiofrekvenčno energijo skozi luminalno površino ledvične arterije za zdravljenje odporne hipertenzije.

Z uporabo radiofrekvenčnih impulzov na ledvičnih arterijah lahko živce v žilni steni (adventitijski sloj) razgradimo. To povzroči zmanjšanje ledvično simpatične aferentne in eferentne aktivnosti, krvni tlak pa se lahko zmanjša. Zgodnji podatki iz mednarodnih kliničnih preskušanj obetajo, da bodo pri bolnikih s hipertenzijo, odporno na zdravljenje, v treh letih povprečno znižanje krvnega tlaka za približno 30 mm Hg. Od leta 2007 je več kot 4000 pacientov opravilo ledvično denervacijo na osnovi katetra, sistem Medtronic Symplicity ™ za odstranjevanje, zdaj pa so drugi sistemi, kot sta sistem Boston Scientific in Covidien, še enostavnejši in varnejši od prvega. Naša bolnišnica ima prostore za uporabo vseh teh sistemov.