Uganuće zgloba je povreda jednog od ligamenata zgloba koja se javlja kada osoba rotira, okreće ili uvrće članak na neuobičajen način.

Ligamenti su jake i savitljivi snopovi tkiva koje omogućavaju stabilizaciju zglobova i sprečavaju nagle pokrete. Uganuće zgloba javlja se kada su ligamenti istegnuti preko svoje granice pokretljivosti. Većina uganuća zgloba obuhvata i povrede ligamenata na spoljnoj strani zgloba.

Lečenje uganuća zgloba zavisi od težine povrede. Iako ponekad bude dovoljna kućna nega uz upotrebu nekih lekova protiv bolova koji se nalaze u slobodnoj prodaji, potreban je lekarski pregled kako bi se utvrdilo do koje mere je zglob uganut, i kako bi se oporavak odvijao u pravom smeru.

 

Simptomi

Simptomi uganuća zgloba su:

Bol u zglobu

Otok

Modrice

Ograničena mogućnost pokreta u zglobu

Nestabilnost zgloba

Neke osobe imaju osećaj ili čuju nešto nalik na pucanje tokom povrede.

 

Uzroci

Uganuće se javlja kada je članak primoran da se pomeri izvan granica svoje normalne pozicije, što dovodi do istezanja jednog ili više ligamenata, do delimičnog ili do potpunog pucanja ligamenta.

Među uzrocima uganuća članka su:

Pad koji dovodi do uvrtanja zgloba

Dočekivanje na nogu na čudan način ili uz primenu sile nakon skakanja ili okreta

Šetanje, trčanje, igranje ili vežbanje na neravnim površinama

Bavljenje sportom koji zahteva naglu promenu pravca

Nošenje obuće koja ne pruža dovoljnu potporu članku ili koja ne odgovara potrebama stopala

 

Faktori rizika

Faktori rizika koji mogu da dovedu do uganuća članka su:

Bavljenje sportom – uganuće članka je dosta česta sportska povreda. Bavljenje sportovima na neravnoj površini ili preterana telesna težina takođe mogu da povećaju rizik.  

Prethodna povreda članka. Kada je osoba jednom uganula članak ili je imala neku drugu povredu članka, postoji veća verovatnoća da će doći do uganuća.  

Žene koje nose visoke štikle

 

Prevencija

Sledi nekoliko saveta kako da se uganuće članka izbegne.

Zagrevanje i istezanje pre vežbanja ili bavljenja sportom

Poseban oprez pri hodanju, trčanju ili radu na neravnim površinama

Nošenje obuće koja pruža potporu i koja je odgovarajuća za aktivnost kojom se bavite

Izbegavanje nošenja visokih štikli

Održavanje mišića jakim i fleksibilnim