Šta je alanin aminotransferaza?

Alanin aminotransferaza (or ALT) je enzim koji se pretežno nalazi u jetri, a koji katalizuje prenos amino grupe sa alanina na α-ketoglutarat kako bi se formirali piruvat i glutamat. Ovaj enzim je obično prisutan u krvnom serumu i tkivima, posebno u jetri. Alanin aminotransferaza se ispušta u serum kao posledica povrede tkiva, što znači da se njegove povećane koncentracije u serumu mogu naći kod pacijenata sa akutnim oštećenjem ćelija jetre, kao kod virusnog ili toksičnog hepatitisa, mononukleoze ili opstruktivne žutice.

 

Kod gubitka funkcije jetre, dolazi do oslobađanja alanin aminotrasferaze u krvotok obolele osobe. Jetra ima nekoliko veoma značajnih funkcija u ljudskom organizmu. Ona skladišti energiju iz hrane koju konzumiramo, sintetiše proteine i pomaže u oslobađanju toksina iz organizma u vidu urina koji se potom izlučuje putem urogenitalnog trakta. Proteini koji se nazivaju enzimi pomažu jetri u sintezi i razgradnji drugih proteina. Alanin aminotransferaza jedan je od ovih enzima. Enzim alanin aminotransferaze obično se nalazi unutar ćelija jetre.

 

Zbog čega se određuje nivo alanin aminotransferaze?

Merenje nivoa alanin aminotranferaze u krvi lekarima daje značajne podatke o stanju jetre pacijenta, tačnije da li neko oboljenje, upala, lekovi ili neki drugi problemi utiču na jetru. Ova vrsta ispitivanja može biti korisna u proceni funkcionalnosti jetre. Ona takođe može biti pokazatelj mogućih toksičnih efekata zbog upotrebe određenih lekova u terapiji zbog nekog od već postojećih oboljenja koje pacijent ima.

 

Kontrola nivoa alanin aminotransferaze može se sprovesti i ako pacijent ima neke od simptoma oboljenja jetre, uključujući žuticu koja se manifestuje žutilom kože ili beonjača, tamnim urinom, povraćanjem, mučninom i bolom u trbuhu. Kontrola nivoa ovog enzima takođe je korisna u dijagnozi nekih infekcija jetre poput virusnog hepatitisa (kod akutnog hepatitis nivo alanin aminotransferaze je povišen), ili u praćenju pacijenata koji su pod terapijom koja može dovesti do nus pojava koje se odražavaju na jetru, ili kako bi se procenila funkcija jetre nakon oštećenja.

 

Kontrola alanin aminotransferaze obično se izvodi u okviru sveukupne analize funkcije jetre koja obuhvata analizu njenih enzima. Ova analiza daje lekarima uvid u određene informacije vezane za probleme sa jetrom, tokom koje se izvodi kontrola nivoa alanin aminotransferaze uz druge enzime jetre poput aminotransferaze i alkaline fosfataze.

 

Uzimanje uzorka za analizu

Uzimanje uzorka obično se vrši u jutarnjim časovima u zdravstvenoj ustanovi. Ne postoje neke posebne pripreme koje ovaj test zahteva. Lekar će vam skrenuti pažnju ukoliko je potrebno da ne jedete pre davanja krvi. Pre testiranja trebalo bi da obavestite lekara o svim lekovima koje uzimate, budući da neki od njih mogu da izmene rezultate testiranja.

 

Da li je testiranje bolno ili opasno?

Testiranje nije ni bolno ni opasno. Pacijent može da oseti lagani ubod prilikom ulaska igle u ruku tokom procesa vađenja krvi za analizu.

 

Kako se izvodi testiranje?

Testiranje se sastoji od uzimanja krvi za analizu koje nije ni invazivno ni agresivno za p