Ελέγξτε & Διάγνωση

Η σωματική δραστηριότητα είναι η νικήτρια στρατηγική για τη διατήρηση της καλής υγείας. Ακόμη και οι πιο σοβαρές ασθένειες μπορούν να προληφθούν (πρωτογενής πρόληψη) ή να βελτιωθούν (δευτερογενής πρόληψη) με φυσική δραστηριότητα και σωστό τρόπο ζωής. Η Humanitas συμμετέχει ενεργά σε εκστρατείες προώθησης υγιεινών τρόπων ζωής και επικεντρώνεται στην πρόληψη και την έγκαιρη διάγνωση χάρη στις καθημερινές επενδύσεις σε τεχνογνωσία και τεχνογνωσία.