Το νοσοκομείο Humanitas

Το Humanitas είναι ένα εξειδικευμένο νοσοκομείο διδασκαλίας και έρευνας. Συνδυάζει εξειδικευμένα κέντρα για τη θεραπεία καρκίνων, καρδιαγγειακών παθήσεων, νευρολογικών και ορθοπεδικών διαταραχών, καθώς και Κέντρο Οφθαλμολογίας και Κέντρο Γονιμότητας. Το νοσοκομείο είναι επίσης εξοπλισμένο με περιοχές έκτακτης ανάγκης και ακτινοθεραπείας.

118
Θέατρα λειτουργίας
108.159
Ετήσιες χειρουργικές επεμβάσεις
2.202
Οι γιατροί
189.375
Ετήσιες Εισαγωγές σε Ιδιωτικά Ιατρεία
11.837.800
Ετήσιες επισκέψεις εξωτερικών ασθενών
928.000
ασθενείς