Κέντρο Καρκίνου

Μια ομάδα επαγγελματιών με μεγάλη εμπειρία, διεπιστημονικές δεξιότητες, πορείες που οργανώνονται εξατομικευμένες θεραπείες και θεραπείες παθολογίας, εγκαταστάσεις για τον ασθενή, πρωτοποριακές τεχνολογίες, μεταφραστική και βασική κλινική έρευνα και στενή συνεργασία με τα καλύτερα διεθνή κέντρα. Το Κέντρο Καρκίνου Humanitas είναι όλα αυτά και πολλά ακόμη.

 

Πρόκειται για μια δομή που συγκεντρώνει εξαιρετικά εξειδικευμένες δεξιότητες κατά του καρκίνου σε ένα γενικό νοσοκομείο ικανό να προσφέρει ολοκληρωμένες απαντήσεις (σύμφωνα με την απαίτηση π.χ. καρδιολογικής, αποκαταστατικής και επείγουσας ανάγκης) με έναν οργανισμό ικανό να εγγυηθεί την υποστήριξη των μελών της οικογένειας και τη συνέχεια της περίθαλψης για τον ασθενή μόλις πάρει εξιτήριο μέσω περίθαλψης στο σπίτι και συνεργασίας με τοπικά νοσοκομεία.

 

Humanitas Κέντρο Διαπίστευσης Καρκίνου

Εμπειρογνώμονες επί του θέματος

 

Δρ Marco Alloisio

Διευθυντής Μονάδας

 

Καθ. Giorgio Ferruccio Guazzoni

Διευθυντής Μονάδας

 

Ο καθηγητής Armando Santoro

Διευθυντής Κέντρου

 

Καθηγήτρια Marta Scorsetti

Διευθύντρια Μονάδας

 

Καθ. Guido Torzilli

Διευθυντής Μονάδας

 

Καθηγητής Alessandro Zerbi

Διευθυντής Μονάδας

Εμπειρογνώμονες για το θέμα

μάθετε περισσότερα