Καρδιολογικό Κέντρο

Το Καρδιολογικό Τμήμα της Humanitas αποτελείται από την Καρδιοχειρουργική, η οποία χρησιμοποιεί τεχνικές αιχμής (τεχνητή καρδιά, διαφανικές βαλβίδες κλπ.), Κέντρο Θεραπείας της Καρδιακής Ανεπάρκειας, Ηλεκτροφυσιολογία η οποία διαθέτει επίσης ένα ρομπότ τελευταίας γενιάς για τη θεραπεία των αρρυθμιών, Αιμοδυναμική συνδεδεμένη σε μια μονάδα στεφανιαίας περίθαλψης και Αγγειοχειρουργική.

Εμπειρογνώμονες επί του θέματος

Καθηγητής Efrem Civilini
Επικεφαλής της μονάδας καρδιαγγειακής χειρουργικής Ι

Καθ. Gianluigi Condorelli
Επικεφαλής του Τμήματος Καρδιαγγειακών Ασθενειών

Δρ. Maurizio Gasparini
Διευθυντής Μονάδας

Δρ. Diego Ornaghi
Επικεφαλής χειρουργός

Δρ Bernhard Reimers
Διευθυντής Μονάδας

Δρ Maria Grecia Bordoni
Διευθύντρια Μονάδας