Ένας ανελκόμενος όρχις είναι ένας όρχις που μπορεί να κινείται πάνω και κάτω ανάμεσα στο όσχεο και στην βουβωνική χώρα. Όταν ο ανελκόμενος όρχις ενυπάρχει στην βουβωνική χώρα, μπορεί εύκολα να οδηγηθεί με το χέρι στην σωστή θέση στο όσχεο κατά την διάρκεια της φυσικής εξέτασης. Για τα περισσότερα αγόρια, το πρόβλημα του ανελκόμενου όρχι υποχωρεί κάποια στιγμή πριν ή μετά την εφηβεία, την στιγμή που ένας εκτός θέσης όρχις μετακινείται στην σωστή του θέση στο όσχεο και μένει εκεί μόνιμα. Μία στις τέσσερις περιπτώσεις, ο ανελκόμενος όρχος παραμένει στην βουβωνική χώρα και δεν είναι πλέον κινητός. Όταν συμβαίνει αυτό, η κατάσταση ονομάζεται ανερχόμενος όρχις.

 

Συμπτώματα

Τα πιο συνηθισμένα συμπτώματα του ανελκόμενου όρχι περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

Ο όρχις μπορεί να μετακινείται με το χέρι από την βουβωνική χώρα στο όσχεο και δεν επιστρέφει αμέσως στην βουβωνική χώρα;

Μπορεί να εμφανιστεί ξαφνικά στο όσχεο και να παραμείνει εκεί για κάποιο χρόνο;

Μπορεί να εξαφανιστεί ξαφνικά για λίγο χρονικό διάστημα.

Η θέση του ενός όρχι είναι συνήθως ανεξάρτητη από την θέση του άλλου. Για παράδειγμα, ένα παιδί μπορεί να έχει έναν φυσιολογικό όρχι και έναν ανελκόμενο όρχι. Η κίνηση του όρχι σχεδόν πάντα συμβαίνει χωρίς πόνο ή ενόχληση. Οπότε, ένας ανελκόμενος όρχις παρατηρείται μόνο όταν δεν τον βλέπεις ή δεν τον νιώθεις στο όσχεο.

 

Αίτια

Ένα μικρό ποσοστό ανελκόμενων όρχεων μπορεί να γίνουν ανερχόμενοι όρχεις. Αυτό σημαίνει ότι ο όρχις που κάποτε μετακινείτο, πλέον μένει στάσιμος στην “πάνω θέση”. Επιβαρυντικοί παράγοντες μπορεί να είναι:

Βραχύς σπερματικός τόνος;

Ένα πρόβλημα με την φυσιολογική οδό της καθόδου του όρχι;

Ουλώδης ιστός από χειρουργείο κήλης.

 

Επιπλοκές

Οι ανελκόμενοι όρχεις δεν σχετίζονται με οποιαδήποτε αρνητική επίδραση, εκτός από τον μεγαλύτερο κίνδυνο του όρχι να μετατραπεί σε ανερχόμενο όρχι