Μια αρτηριοφλεβώδης δυσπλασία του νωτιαίου μυελού είναι μια ανώμαλη συγκέντρωση ή συνονθύλευμα αιμοφόρων αγγείων μέσα ή γύρω από τον νωτιαίο μυελό. Φυσιολογικά, το αίμα παρέχει οξυγόνο στον νωτιαίο μυελό μέσω αρτηριών που καταλήγουν σε τριχοειδή. Μετά, οι φλέβες μεταφέρουν το φτωχό σε οξυγόνο αίμα πίσω στην καρδιά και τους πνεύμονες. Τα τριχοειδή συνήθως διαχωρίζουν τις αρτηρίες από τις φλέβες. Στις αρτηριοφλεβώδεις δυσπλασίες του νωτιαίου μυελού τα τριχοειδή είναι απόντα και η αιματική ροή αλλάζει. Το αίμα πηγαίνει κατευθείαν από τις αρτηρίες στις φλέβες και τα κύτταρα στους ιστούς του νωτιαίου μυελού εκφυλίζονται ή πεθαίνουν.

 

Συμπτώματα

Συχνά τα άτομα με αρτηριοφλεβώδεις δυσπλασίες του νωτιαίου μυελού βιώνουν κανένα ή λίγα συμπτώματα. Όταν εμφανίζεται κάποιο σύμπτωμα, αυτό ποικίλει ανάλογα με την σοβαρότητα και την εντόπιση της δυσπλασίας. Το ογδοντα-πέντε τις εκατό των αρτηριοφλεβωδών δυσπλασιών του νωτιαίου μυελού συμβαίνουν ανάμεσα στις ηλικίες 20 και 60 ετών και περιλαμβάνουν προοδευτικά συμπτώματα ανά μήνες ή χρόνια, ειδικότερα:

Οσφυαλγία

Προβλήματα βάδισης

Προβλήματα στο ανέβασμα σκάλας

Αδυναμία κατώτερων άκρων

Μούδιασμα

Απώλεια αίσθησης

Δυσκολία ούρησης

Ακράτεια ούρων ή κοπράνων

Δέκα με δώδεκα τις εκατό περιλαμβάνουν αιφνίδια εμφάνιση συμπτωμάτων ως αποτέλεσμα αιμορραγίας.

 

Αίτια

Το συγκεκριμένο αίτιο είναι άγνωστο.

 

Επιβαρυντικοί παράγοντες

Οι επιβαρυντικοί παράγοντες είναι επίσης άγνωστοι.