Η νόσος της αορτικής βαλβίδας είναι μια κατάσταση στην οποία η βαλβίδα μεταξύ του κύριου θαλάμου άντλησης της καρδιάς (αριστερή κοιλία) και της κύριας αρτηρίας στο σώμα (αορτή) δεν λειτουργεί σωστά. Η νόσος της αορτικής βαλβίδας μπορεί μερικές φορές να είναι μια κατάσταση που υπάρχει στη γέννηση (συγγενής καρδιακή νόσο), ή μπορεί να οφείλεται σε άλλες αιτίες.

Οι τύποι ασθένειας της αορτικής βαλβίδας περιλαμβάνουν:

Στένωση της αορτικής βαλβίδας. Σε αυτή την κατάσταση, το άνοιγμα της αορτικής βαλβίδας είναι στενό. Αυτή η στένωση εμποδίζει τη βαλβίδα να ανοίξει πλήρως, η οποία εμποδίζει τη ροή αίματος από την καρδιά στην αορτή και στο υπόλοιπο σώμα

Παλινδρόμηση Αορτικής Βαλβίδας. Σε αυτή την κατάσταση, η αορτική βαλβίδα δεν κλείνει σωστά, προκαλώντας το αίμα να γυρίζει προς τα πίσω στην αριστερή κοιλία.

Συμπτώματα

Οι περισσότεροι ασθενείς με στεφανιαία στένωση της αορτής γνωρίζουν το μουρμουρητό της καρδιάς τους για πολλά χρόνια. Τα κρίσιμα σημεία για τον ορισμό του καρδιακού ιστορικού στους άνδρες περιλαμβάνουν τα αποτελέσματα των σωματικών εξετάσεων αθλητικών, στρατιωτικών, ασφαλιστικών ή των εξετάσεων για την απασχόληση. Στις γυναίκες, η ιστορία εγκυμοσύνης και τεκνοποίησης είναι σημαντική για τον καθορισμό της λειτουργικής κατάστασης.

Τις περισσότερες φορές, η παλινδρόμηση της αορτικής βαλβίδας αναπτύσσεται σταδιακά και η καρδιά αντισταθμίζει το πρόβλημα. Μπορεί να υπάρχουν συμπτώματα για χρόνια, και το άτομο μπορεί ακόμη και να αγνοεί την κατάσταση.

Αιτίες

Πολλά πράγματα μπορούν να περιορίσουν τη δίοδο ανάμεσα στην καρδιά και την αορτή. Τα αίτια της στένωσης της αορτικής βαλβίδας περιλαμβάνουν:

Συγγενής καρδιακή ανεπάρκεια,

Συσσώρευση ασβεστίου στη βαλβίδα,

Ρευματικός πυρετός.

Αιτίες της παλινδρόμησης της αορτικής βαλβίδας (όταν δεν κλείνει σωστά) περιλαμβάνουν:

Συγγενής ασθένεια καρδιακής βαλβίδας,

ενδοκαρδίτιδα,

Ρευματικός πυρετός,

Ασθένεια,

Τραύμα

Παράγοτες κινδύνου

Μερικοί παράγοντες κινδύνου για στένωση της αορτικής βαλβίδας περιλαμβάνουν: μια παραμορφωμένη αορτική βαλβίδα, η ηλικία, προηγούμενος ρευματικός πυρετός και χρόνια νεφρική νόσο.

Ο κίνδυνος παλινδόμησης της αορτικής βαλβίδας είναι μεγαλύτερος εάν έχετε επηρεαστεί από οποιοδήποτε από τα παρακάτω: βλάβη της αορτικής βαλβίδας, υψηλή αρτηριακή πίεση (υπέρταση), συγγενής ασθένεια καρδιακής βαλβίδας ή γήρας.

Επιπλοκές

Η στένωση της αορτικής βαλβίδας μπορεί να είναι μια σοβαρή κατάσταση. Εάν η αορτική βαλβίδα στενεύει, η αριστερή κοιλία πρέπει να εργαστεί σκληρότερα για να αντλήσει αρκετή ποσότητα αίματος στην αορτή και μετά προς το υπόλοιπο σώμα. Έτσι μπορεί να πυκνώσει και να διογκωθεί. Αν παραμείνει χωρίς θεραπεία, η στένωση της αορτικής βαλβίδας μπορεί να οδηγήσει σε απειλητικά για τη ζωή καρδιακά προβλήματα, όπως:

Πόνος στο στήθος (στηθάγχη),

Λιποθυμία (συγκοπή),

Καρδιακή ανεπάρκεια,

Ακανόνιστοι καρδιακοί ρυθμοί (αρρυθμίες),

Καρδιακό επεισόδιο.

Όταν είναι ήπια η παλινδόμηση της αορτικής βαλβίδας δεν μπορεί ποτέ να προκαλέσει σοβαρή απειλή για την υγεία. Αλλά όταν είναι σοβαρή, η παλινδόμηση της αορτικής βαλβίδας μπορεί να οδηγήσει σε καρδιακή ανεπάρκεια, μια σοβαρή κατάσταση στην οποία η καρδιά δεν μπορεί να αντλήσει αρκετό αίμα για να καλύψει τις ανάγκες του σώματος.

Πρόληψη

Μερικοί πιθανοί τρόποι πρόληψης της στένωσης της αορτικής βαλβίδας περιλαμβάνουν:

Η λήψη μέτρων για την πρόληψη του ρευματικού πυρετού,

Αντιμετώπιση των παραγόντων  κινδύνου για τη στεφανιαία νόσο,

Φροντίδα των δοντιών και των ούλων

Σε περίπτωση παλινδρόμησης της αορτικής βαλβίδας πρέπει να γνωρίζετε τις καταστάσεις που συμβάλλουν στην ανάπτυξη της παλινδρόμησης της αορτικής βαλβίδας, συμπεριλαμβανομένου του ρευματικού πυρετού και της υψηλής αρτηριακής πίεσης.