Η καρωτιδική νόσος εμφανίζεται όταν εναπόθεση υλικών, όπως λιπαρών, που ονομάζονται πλάκες, αποφράσουν τα αιμοφόρα αγγεία που φέρουν αίμα στις καρωτίδες. Αυτή η απόφραξη αυξάνει τον κίνδυνο εγκεφαλικού επεισοδίου που συμβαίνει όταν η ροή αίματος προς τον εγκέφαλο διακόπτεται ή ελαττώνεται σημαντικά, με αποτέλεσμα την ανεπαρκή οξυγόνωση του εγκεφάλου και τη νέκρωση των εγκεφαλικών κυττάρων εντός λεπτών.

Η καρωτιδική νόσος αναπτύσσεται σταδιακά. Το πρώτο σημείο που εκδηλώνει την ύπαρξη της νόσου μπορεί να είναι ένα εγκεφαλικό ή μία παροδική καρδιακή προσβολή, που οφείλεται σε προσωρινή ελάττωση της ροής του αίματος που ρέει προς τον εγκέφαλο.

 

Συμπτώματα

Στα αρχικά του στάδια, η καρωτιδική νόσος συνήθως δεν εμφανίζει σημεία και συμπτώματα. Η νόσος μπορεί να παραμείνει αδιάγνωστη μέχρις ότου η αιμάτωση του εγκεφάλου να είναι τόσο ελαττωμένη ή ανεπαρκής που θα προκαλέσει εγκεφαλικό επεισόδιο ή παροδικό έμφραγμα. Εάν και τα συμπτώματα τείνουν να εξαλειφθούν από μόνα τους εντός μερικών λεπτών, μπορεί να διαρκέσουν έως και 24 ώρες. Σ’ αυτά περιλαμβάνονται:

Αιφνίδια εμφάνιση μουδιάσματος ή αδυναμίας στο πρόσωπο ή στα άκρα, συχνά σε μία μόνο πλευρά του σώματος

Αιφνίδια δυσκολία στην ομιλία

Αιφνίδια απώλεια της όρασης στο ένα ή και τα δύο μάτια

Αιφνίδια ζάλη ή απώλεια της ισορροπίας

Αιφνίδια, σοβαρή κεφαλαλγία άγνωστης αιτιολογίας

Αιφνίδια εγκατάσταση σύγχυσης

 

Αίτια

Η καρωτιδική νόσος δημιουργείται λόγω καταστροφής των εσωτερικών τοιχωμάτων των αρτηριών που παρέχουν αίμα στον εγκέφαλο. Οι αποφραγμένες αρτηρίες δυσκολεύονται να μεταφέρουν οξυγόνο και θρεπτικά συστατικά που είναι ζωτικής σημασίας και απαραίτητα για την εύρυθμη λειτουργία του εγκεφάλου. Αυτή η προοδευτικά εξελισσόμενη διαδικασία, που ονομάζεται αθηροσκλήρυνση, σχετίζεται με το κάπνισμα, την υψηλή αρτηριακή πίεση, τα υψηλά επίπεδα χοληστερόλης και τη μη καλή ρύθμιση του σακχάρου στο αίμα. Όλα αυτά μπορούν να προκαλέσουν μικρή καταστροφή στα εσωτερικά τοιχώματα των αρτηριών, στα οποία κατά τηδιαδικασία της επούλωσης, μπορεί να δημιουργηθεί φλεγμονή και συνεπώς η έναρξη του σχηματισμού της πλάκας.

 

Επιπλοκές

Η καρωτιδική νόσος ευθύνεται για το 10-20% των εγκεφαλικών επεισοδίων και μπορεί να αφήσουν τον ασθενή με μόνιμη εγκεφαλική βλάβη και μυΪκή αδυναμία. Στις σοβαρές περιπτώσεις, το εγκεφαλικό μπορεί να αποβεί μοιραίο. Η καρωτιδική νόσος μπορεί να οδηγήγει σε εγκεφαλικό μέσω:

Μείωσης της ροής του αίματος

Ρήξης της αθηρωματικής πλάκας

Απόφραξης λόγω θρόμβων του αίματος

 

Παράγοντες κινδύνου

Στους παράγοντες που αυξάνουν τον κίνδυνο για ανάπτυξη της καρωτιδικής νόσου περιλαμβάνονται:

Μεταβολικό σύνδρομο

Αυξήμενη αρτηριακή πίεση

Κάπνισμα

Σακχαρώδης διαβήτης

Αυξημένες τιμές των τριγλυκεριδίων του αίματος

Μειωμένες τιμές επιπέδων LDL του αίματος

Οικογενειακό ιστόρικο

Ηλικία

Παχυσαρκία

Υπνική άπνοια

Έλλειψη άσκησης

 

Πρόληψη

Η πρόληψη αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίγο για τη θεραπεία της καρωτιδικής νόσου. Προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν οι πιθανότητες ανάπτυξης της νόσου, κάθε άτομο που βρίσκεται σε υψηλό κίνδυνο θα πρέπει:

Να ακολουθεί έναν υγιεινό τρόπο ζωής

Να διακόψει το κάπνισμα

Να ρυθμίζει την αρτηριακή πίεση, τα επίπεδα της χοληστερόλης και του σακχάρου του αίματος.