Ως αποκλεισμός των δεματίων του σκέλους της καρδιάς ονομάζεται μία κατάσταση στην οποία υπάρχει κάποια δυσλειτουργία στο σύστημα της ηλεκτρικής αγωγιμότητας της καρδιάς. Πρόκειται για κάποια διαταραχή κατά μήκος των οδών που στέλνουν ηλεκτρικά σήματα είτε στον αριστερό είτε στο δεξί κάτω χώρο της καρδιάς (κοιλίες). Ο αποκλεισμός του σκέλους οδηγεί σε ανεπαρκή ροή του αίματος σε όλο το καρδιαγγειακό σύστημα λόγω ανεπαρκούς συστολής της καρδιάς. Αν και δεν υπάρχει ειδική θεραπεία για τον αποκλεισμό του σκέλους, παθήσεις που βρίσκονται στο υπόβαθρο, όπως καρδιαγγειακές, μπορεί να οφείλονται για τη δημιουργία του αποκλεισμού και χρήζουν θεραπείας.

 

Συμπτώματα

Στα περισσότερα άτομα, ο αποκλεισμός του σκέλους δεν προκαλεί κάποια συμπτώματα. Παρ’ όλα αυτά, σε μερικές περιπτώσεις, σημεία και συμπτώματα μπορεί να εμφανιστούν. Σ’ αυτά περιλαμβάνονται:

Λιποθυμικά επεισόδια

Ζαλάδες

 

Αίτια

Αλλαγές στις ηλεκτρικές ώσεις του συστήματος αγωγιμότητας της καρδιάς δύναται να μπλοκάρουν ή να καταστρέψουν τα δεμάτια των σκελών της καρδιάς. Η υποκείμενη αιτία των αποκλεισμών των δεματίων του σκέλους της καρδιάς μπορεί να διαφέρει και οφείλεται στο σκέλος της καρδιάς που έχει προσβληθεί (αριστερό ή δεξί).

Αποκλεισμός αριστερού σκέλους: Καρδιακή νόσος, κόπωση των καρδιακών μυών, βακτηριακή λοίμωξη που προσβάλει την καρδιά ή της γύρω δομές και υψηλή αρτηριακή πίεση

Αποκλεισμός δεξιού σκέλους: Ανατομικές ανωμαλίες της καρδιάς, έμφραγμα, βακτηριακή λοίμωξη που προσβάλει την καρδιά ή της γύρω δομές, υψηλή αρτηριακή πίεση, πνευμονική εμβολή

 

Παράγοντες κινδύνου

Οι παράγοντες που σχετίζονται με αυξημένο κίνδυνο ανάπτυξης του αποκλεισμού είναι:

Μεγάλη ηλικία (συχνότερα σε ηλικιωμένους)

Προβλήματα υγείας (υψηλή αρτηριακή πίεση ή καρδιακή νόσος)

 

 

 

Επιπλοκές

Επιπλοκές του αποκλεισμού μπορεί να είναι:

Βραδυκαρδία

Λιποθυμικά επεισόδια

Καθυστέρηση στη διάγνωση καρδιακών παθήσεων λόγω διαταραχής του συστήματος ηλεκτρικής δραστηριότητας της καρδιάς

Αιφνίδιος θάνατος

 

Θεραπεία

Στις περισσότερες περιπτώσεις, τα άτομα με αποκλεισμό κάποιου σκέλους δεν παρουσιάζουν συμπτώματα και δε χρήζουν θεραπείας. Παρ’ όλα αυτά, εάν η κατάσταση επιδεινωθεί, ο γιατρός μπορεί να συστήσει:

Αγγειοπλαστική: Μια διαδικασία διεύρυνσης των στεφανιαίων αγγείων όπου υπάρχει στένωση ή αποκλεισμός

Καρδιακός επανασυγχρονισμός: Μια διαδικασία που χρησιμοποιείται για τη διατήρηση φυσιολογικού ρυθμού και στα δύο σκέλη της καρδιάς μέσω της εγκατάστασης μιας συσκευής παρόμοιας με το βηματοδότη με ένα επιπλέον καλώδιο συνδεδεμένο στο αριστερό τμήμα της καρδιάς.

Βηματοδότης: μία συσκευή που χρησιμοποιείται για την παραγωγή ηλεκτρικών ώσεων όταν χρειάζεται να επανέλθει ο φυσιολογικός ρυθμός στην καρδιά.

Φαρμακευτική αγωγή για τη ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης και τη μείωση των αιτιών που επιφέρουν καρδιακή ανεπάρκεια