Ο Νανισμός ορίζεται ως μια γενετική ή ιατρική διαταραχή όπου ένας ενήλικας είναι άτομο μικρού μεγέθους κάτω του 1,5μ. ύψους. Το μέσο ύψος ενηλίκων μεταξύ των ατόμων με νανισμό είναι 1,2μ.. Συνυπάρχουσες συγγενείς παθήσεις ή μεταγενέστερα εμφανιζόμενες παθήσεις κατά την παιδική ηλικία περιορίζουν την περαιτέρω ανάπτυξη.

Υπάρχουν δύο κατηγορίες νανισμού:

Δυσανάλογος νανισμός. Μια κατάσταση όπου ορισμένα μέρη του σώματος είναι μικρά και άλλα έχουν μέσο μέγεθος ή μεγαλύτερο από το μέσο μέγεθος

Ομαλός νανισμός. Μια κατάσταση όπου όλα τα μέρη του σώματος είναι μικρά, με αποτέλεσμα το σώμα να φαίνεται αναλογικά μικρό

 

Συμπτώματα

Τα σημεία και τα συμπτώματα του δυσανάλογου νανισμού περιλαμβάνουν:

Κοντά άκρα

Μέσου μεγέθους ή κοντό κορμό

Υπερβολικά μεγάλο κεφάλι

Περιορισμένη κινητικότητα στους αγκώνες

Ύψος ενήλικα περίπου 1,2μ.

Παραμορφώσεις των ποδιών

Κύφωση ή λόρδωση

 

Τα σημεία και τα συμπτώματα του ομαλού νανισμού περιλαμβάνουν:

Υψος κάτω από το τρίτο εκατοστημόριο σε πρότυπα παιδιατρικά διαγράμματα ανάπτυξης

Χαμηλότερος ρυθμός ανάπτυξης

Αργή ή καθόλου σεξουαλική ανάπτυξη κατά τη διάρκεια της εφηβείας

 

Αίτια

Τα περισσότερα αίτια νανισμού είναι γενετικές διαταραχές, οι οποίες οφείλονται σε γενετική μετάλλαξη είτε στο σπέρμα του πατέρα είτε στο ωάριο της μητέρας, αλλά οι αιτίες ορισμένων διαταραχών παραμένουν άγνωστες. Η πιο κοινή αιτία του νανισμού είναι μια διαταραχή που ονομάζεται αχονδροπλασία, η οποία προκαλεί δυσανάλογα μικρό ανάστημα. Ένα άτομο με αχονδροπλασία κατά πάσα πιθανότητα έλαβε ένα μεταλλαγμένο αντίγραφο του γονιδίου που σχετίζεται με τη διαταραχή και ένα φυσιολογικο αντίγραφο.

Άλλες πιθανές αιτίες μπορεί να περιλαμβάνουν:

Σύνδρομο Turner: Μια κατάσταση που επηρεάζει μόνο τα κορίτσια και τις γυναίκες και προκύπτει όταν ένα φυλετικό χρωμόσωμα (χρωμόσωμα Χ) λείπει ή λείπουν κάποια γονίδια που βρίσκονται πάνω σε αυτό

Ανεπάρκεια αυξητικής ορμόνης

Υποσιτισμός

 

Επιπλοκές

Οι επιπλοκές του δυσανάλογου νανισμού μπορεί να περιλαμβάνουν:

Παραμορφώσεις των ποδιών

Υπνική άπνοια

Υπερβολικό υγρό γύρω από τον εγκέφαλο (υδροκέφαλος)

Συμπυκνωμένα δόντια

Πίεση στο νωτιαίο μυελό

Καθυστέρηση στην ανάπτυξη κινητικών δεξιοτήτων

Συχνές λοιμώξεις του αυτιού

Αύξηση βάρους

Καισαρική (για εγκύους με δυσανάλογο νανισμό)

 

Οι επιπλοκές του ομαλού νανισμού μπορεί να περιλαμβάνουν:

Φτωχή ανάπτυξη των οργάνων (καρδιακές παθήσεις)

Απουσία σεξουαλικής ωρίμανσης

Ανεπάρκεια αυξητικής ορμόνης

Κακή κοινωνική αλληλεπίδραση ή απομόνωση

Χαμηλή αυτοπεποίθηση