Η συστροφή όρχεος συμβαίνει όταν ένας όρχις στριφογυρίζει, στρέφοντας τον σπερματικό τόνο που παρέχει αίμα στο όσχεο. Αποκλείοντας την αιματική παροχή, οξύς πόνος και οίδημα μπορεί να συμβεί στους όρχεις.

Η συστροφή όρχεος είναι πιο συνήθης σε αγόρια ανάμεσα στα 12 με 16 έτη, αλλά αυτή η κατάσταση μπορεί να συμβεί σε κάθε ηλικία, ακόμα και πριν την γέννηση.

Η θεραπεία για την συστροφή όρχεος περιλαμβάνει επείγον χειρουργείο. Ανάλογα με την κατάσταση του ατόμου, αν η αιματική παροχή στους όρχεις έχει διακοπεί για αρκετή ώρα, μπορεί να χρειαστεί να αφαιρεθεί ο όρχις για την αποφυγή περαιτέρω επιπλοκών.

 

Συμπτώματα

Τα κοινά σημεία και συμπτώματα της συστροφής όρχεος είναι:

Οξύς πόνος στον όρχι

Οίδημα στο όσχεο

Κοιλιακό άλγος

Ναυτία και έμετος

Ζάλη

Επώδυνη ούρηση

Πυρετός

 

Αίτια

Το ακριβές αίτιο της συστροφής όρχεος παραμένει ασαφές. Η συστροφή συμβαίνει όταν ο όρχις στριφογυρίζει, στρέφοντας τον σπερματικό τόνο. Με αποτέλεσμα, η αιματική παροχή μπορεί να διακοπεί πλήρως, προκαλώντας βλάβη γρήγορα.

Μερικοί παράγοντες που παίζουν ρόλο στην συστροφή όρχεος είναι:

Οικογενειακό ιστορικό συστροφής όρχεος

Τραυματισμός στο όσχεο που προκαλεί σοβαρό οίδημα

Έντονη άσκηση

Χαμηλές θερμοκρασίες

Απότομη αύξηση του όρχι κατά την εφηβεία

 

Επιβαρυντικοί παράγοντες

Οι παράγοντες που αυξάνουν τον κίνδυνο συστροφής όρχεος είναι:

Μικρή ηλικία (πιο συνηθισμένο σε αγόρια 12 έως 16 ετών)

Ύπαρξη παλιότερης συστροφής όρχεος

Ύπαρξη οικογενειακού ιστορικού συστροφής όρχεος

 

Επιπλοκές

Οι πιθανές επιπλοκές που μπορεί να εμφανιστούν από την συστροφή όρχεος είναι:

Μείωση του επηρεασμένου όρχι σε μέγεθος

Σοβαρή βλάβη στον όρχι, που μπορεί να οδηγήσει σε πλήρη χειρουργική αφαίρεση του όρχι

Σοβαρή βλάβη ή απώλεια όρχι μπορεί να οδηγήσει σε στειρότητα

Σοβαρή λοίμωξη του όρχι και όσχεου είναι επίσης πιθανή αν αποφραχθεί η αιματική ροή για αρκετό χρόνο

 

Θεραπεία

Μια συνηθισμένη θεραπευτική επιλογή για την συστροφή όρχεος είναι το χειρουργείο. Σε μερικές περιπτώσεις, ένας γιατρός μπορεί να μπορέσει να ξεστρίψει τον όρχι πιέζοντας στο όσχεο; ωστόσο, το χειρουργείο χρειάζεται για να αποφευχθεί η υποτροπή.

Τα χειρουργικά βήματα για την συστροφή όρχεος είναι:

Γενική αναισθησία

Ο γιατρός κάνει μια μικρή τομή στο όσχεο

Ξετύλιγμα του σπερματικού τόνου

Ράψιμο του ενός ή και των δύο όρχεων στο εσωτερικό του όσχεου, αν χρειαστεί

Αν η συστροφή όρχεος θεραπευθεί μέσα στις πρώτες έξι ώρες από την έναρξη του πόνου, οι πιθανότητες είναι μεγαλύτερες για να σωθεί ο όρχις. Ωστόσο, αν η θεραπεία γίνει μετά από 48 ώρες από την έναρξη του πόνου, ο κίνδυνος να χαθεί ο όρχις αυξάνεται στο 90 τις εκατό.

Σε σπάνιες περιπτώσεις συστροφής όρχεος σε νεογέννητα και βρέφη, το χειρουργείο χρειάζεται για να επιβεβαιωθεί ο καρκίνος του όρχεος. Το επείγον χειρουργείο μπορεί να σώσει μέρος ή όλον τον όρχι αν το προλάβουνε νωρίς, και να βοηθήσει στην αποτροπή συστροφής του άλλου όρχι. Η θεραπεία για συστροφή όρχι είναι σημαντική για τα βρέφη με σκοπό να αποτραπούν μελλοντικά προβλήματα σχετικά με την ανδρική ορμονική παραγωγή και γονιμότητα.

 

Πρόληψη

Σε μερικές περιπτώσεις όπου τα αγόρια κληρονομούν την συστροφή όρχεος, μια μέθοδος που θα αποτρέψει την πάθηση είναι το χειρουργείο για να ενωθούν και οι δύο όρχεις στο εσωτερικό του όσχεου.