Ορισμός

 

Οι οσχεϊκές μάζες είναι εξογκώματα που μπορεί να αισθανθούν στο όσχεο, τον σάκο δέρματος που κρέμεται πίσω από το πέος. Το όσχεο περιέχει τους όρχεις και σχετιζόμενες δομές που αναπτύσσουν, αποθηκεύουν και μεταφέρουν το σπέρμα και ανδρικές φυλετικές ορμόνες.

 

Οι οσχεϊκές μάζες μπορεί να είναι μια συνάθροιση ανώμαλου ιστού, συσσώρευση υγρών ή φλεγμονή/σκλήρυνση των φυσιολογικών περιεχομένων του όσχεου.

 

Μια οσχεϊκή μάζα μπορεί να είναι μη καρκινωματώδης ή καρκινωματώδης. Σε κάθε περίπτωση, η σωστή ιατρική εξέταση είναι ουσιώδης για να αποφασιστεί η αιτία, η διάγνωση και να αποφευχθούν περαιτέρω επιπλοκές σε σχέση με την οσχεϊκή λειτουργία και υγεία θεραπεύοντας τις οσχεϊκές μάζες.

 

Συμπτώματα

 

Σημεία και συμπτώματα των οσχεϊκών μαζών μπορεί να περιλαμβάνουν:

 

Μια ανώμαλη διόγκωση

 

Ανώδυνη ή επώδυνη διόγκωση

 

Αίσθημα βάρους στο όσχεο

 

Οίδημα του οσχέου

 

Ερυθρότητα του δέρματος του οσχέου

 

Ευαίσθητος, οιδηματώδης ή σκληρός όρχις

 

Άλγος που επεκτείνεται διαμέσου της βουβωνικής χώρας, της κοιλίας και του κάτω μέρους της μέσης

 

Ναυτία και έμετος

 

Αν η αιτία της οσχεϊκής μάζας είναι μια φλεγμονή, τα σημεία και τα συμπτώματα μπορεί να περιλαμβάνουν:

 

Υψηλή θερμοκρασία

 

Συχνή ούρηση

 

Αιματουρία

 

Αίτια

 

Υπάρχουν ποικίλοι παράγοντες/διαταραχές που μπορεί να οδηγήσουν στην ανάπτυξη μιας ανωμαλίας στο όσχεο. Αυτοί περιλαμβάνουν:

 

Ορχικός καρκίνος: Ένας όγκος που περιέχει ανώμαλο ορχικό ιστό, δημιουργώντας μια διόγκωση στο όσχεο.

 

Επιδιδυμίτιδα: Φλεγμονή στην δομή επάνω και πίσω από τον όρχι που αποθηκεύει και μεταφέρει το σπέρμα (επιδιδυμίδα).

 

Σπερματοκήλη: Ένας ανώδυνος, γεμάτος με υγρό σάκος στο όσχεο.

 

Ορχίτιδα: Μια φλεγμονή του όρχι εξαιτίας μιας ιογενούς λοίμωξης (ιός παρωτίδας).

 

Υδροκήλη: Μια συλλογή επιπρόσθετου υγρού ανάμεσα στις στιβάδες του σάκου που περιβάλλει κάθε όρχι.

 

Αιματοκήλη: Μια συλλογή αίματος στο όσχεο.

 

Κιρσοκήλη: Μια διόγκωση των φλεβών μέσα στο όσχεο.

 

Βουβωνοκήλη: Μια κατάσταση όπου ο μαλακός ιστός διαπερνάει μια ευένδοτη περιοχή στους μύες της κοιλίας.

 

Συστροφή όρχεος: Μια κατάσταση που  περιλαμβάνει την στροφή του σπερματικό τόνου, που μπορεί να οδηγήσει στην εξάλειψη της αιματικής κυκλοφορίας στον όρχι και στην απώλεια του ίδιου του όρχι.

 

Επιβαρυντικοί παράγοντες

 

Παράγοντες που μπορεί να αυξήσουν τον κίνδυνο ανάπτυξης οσχεϊκών μαζών περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

 

Κρυψορχία (μπορεί να προκαλέσει βουβωνοκήλη, συστροφή όρχεος ή ορχικό καρκίνο)

 

Δυσμορφίες των όρχεων, του πέους ή των νεφρών που εμφανίζονται κατά την γέννηση

 

Ατομικό ή οικογενειακό ιστορικό ορχικού καρκίνου

 

 

 

Επιπλοκές

 

Οι επιπλοκές που μπορεί να προκύψουν από τις οσχεϊκές μάζες εξαρτώνται από την αιτία της ίδιας της οσχεϊκής μάζας. Μερικές επιπλοκές που μπορεί να επηρεάσουν την υγεία και την λειτουργία του όρχεος περιλαμβάνουν τα παρακάτω:

 

Ελλιπής ανάπτυξη κατά την εφηβεία

 

Στειρότητα