Ορισμός

Το ραβδομυοσάρκωμα είναι ένας καρκινικός όγκος των μυών που συνδέονται στα οστά. Ενώ ο καρκίνος μπορεί να συμβεί σε πολλές περιοχές του σώματος, οι πιο συνηθισμένες περιοχές του ραβδομυοσαρκώματος περιλαμβάνουν την κεφαλή και τον τράχηλο, τα ουροποιητικά και γεννητικά όργανα, τα χέρια, πόδια και τον κορμό. Μιας και το ραβδομυοσάρκωμα είναι ένας καρκίνος των εμβρυικών κυττάρων, είναι πιο συνηθισμένο στα παιδιά, αν και μπορεί να συμβεί μερικές φορές και στους ενήλικες.

Υπάρχουν δύο κύρια είδα ραβδομυοσαρκώματος: Το Εμβρυονικό ραβδομυοσάρκωμα και το Κυψελιδικό ραβδομυοσάρκωμα.

Ø  Το εμβρυονικό ραβδομυοσάρκωμα είναι ένας συνηθισμένος καρκίνος που συνήθως αναπτύσσεται σε παιδιά μέχρι 5 ετών σε συγκεκριμένες περιοχές όπως η κεφαλή και ο τράχηλος, η ουροδόχος κύστη, ο κόλπος, μέσα ή γύρω από τον προστάτη και οι όρχεις.

Ø   Το κυψελιδικό ραβδομυοσάρκωμα είναι ένας καρκίνος που τυπικά επηρεάζει όλες τις ηλικιακές ομάδες και αναπτύσσεται πιο συχνά σε μεγάλους μύες του κορμού, χεριών και ποδιών.

Οι θεραπευτικές επιλογές του ραβδομυοσαρκώματος τυπικά περιλαμβάνουν χειρουργείο, όπως και ακτινοβολία ή χημειοθεραπεία.

 

Συμπτώματα

Τα συμπτώματα του ραβδομυοσαρκώματος τυπικά εξαρτώνται από την εντόπιση του όγκου, το μέγεθος του, και εάν έχει εξαπλωθεί σε άλλες περιοχές του σώματος. Τα πιο συχνά συμπτώματα περιλαμβάνουν ένα εξόγκωμα που μπορεί ή όχι να είναι επώδυνο.

Όγκοι στην ρίνα: αιμορραγία, δυσκολίες κατάποσης, συμφόρηση

Όγκοι γύρω από τους οφθαλμούς: οίδημα οφθαλμού, περιορισμένη όραση, φλεγμονή ή πόνος γύρω από τον οφθαλμό

Όγκοι στα ώτα: ωταλγία, απώλεια ακοής, φλεγμονή

Όγκοι στο στόμαχο: κοιλιακό άλγος, έμετοι, δυσκοιλιότητα

Όγκοι στην ουροδόχο κύστη ή στον κόλπο: αιματουρία, κολπορραγία

Αν εξελιχθεί το ραβδομυοσάρκωμα, μπορεί να προκαλέσει πιο σοβαρά συμπτώματα όπως εξογκώματα κάτω από το δέρμα, άλγος στα οστά, χρόνιο βήχα, αδυναμία ή απώλεια βάρους.

 

Αίτια

Το ακριβές αίτιο του ραβδομυοσαρκώματος παραμένει άγνωστο. Οι ερευνητές πιστεύουν ότι γενετικές αλλαγές μπορούν να οδηγήσουν σε ραβδομυοσάρκωμα, αν και δεν είναι ξεκάθαρο τι προκαλεί τις αλλαγές. Μερικές γενετικές αλλαγές μπορούν να κληρονομηθούν, ενώ άλλες μπορεί να είναι τυχαίο γεγονός που συμβαίνει μέσα στα κύτταρα (το σημείο όπου τα φυσιολογικά κύτταρα γίνονται καρκινικά κύτταρα).

Δεν υπάρχει αλλαγή στον τρόπο ζωής ή περιβαλλοντική αιτία που μπορεί να αλλάξει την εμφάνιση του ραβδομυοσαρκώματος, οπότε η πρόληψη του καρκίνου είναι απίθανη.

 

Επιβαρυντικοί παράγοντες

Μερικοί παράγοντες που μπορούν να αυξήσουν τον κίνδυνο ανάπτυξης ραβδομυοσαρκώματος περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

Όντας παιδί κάτω των 10 ετών

Όντας άρρεν

Συγκεκριμένες κληρονομικές παθήσεις (Νευροινωμάτωση τύπου 1, σύνδρομο Costello, σύνδρομο Noonan)

Έκθεση σε ακτίνες-Χ πριν από την γέννηση

 

Επιπλοκές

Ορισμένες επιπλοκές που μπορούν να εμφανιστούν από το ραβδομυοσάρκωμα περιλαμβάνουν τις ακόλουθες:

Επιπλοκές από την χημειοθεραπεία

Ανικανότητα εκτέλεσης χειρουργείου λόγω της εντόπισης του όγκου

Εξάπλωση του καρκίνου σε άλλες περιοχές του σώματος

 

Θεραπεία

Οι θεραπευτικές επιλογές για το ραβδομυοσάρκωμα τυπικά εξαρτώνται από την εντόπιση του όγκου, το μέγεθος του, όπως και το είδος του ραβδομυοσαρκώματος που ταλαιπωρεί το άτομο. Είναι σημαντικό ότι οι ασθενείς που έχουν διαγνωσθεί με ραβδομυοσάρκωμα να καταλάβουν τις πιθανές παρενέργειες θεραπείας του καρκίνου και σε ποιο βαθμό η θεραπεία μπορεί να αποδειχθεί αποτελεσματική. Οι θεραπευτικές επιλογές μπορούν να περιλαμβάνουν:

  • Χειρουργείο: Μια χειρουργική επέμβαση που περιλαμβάνει την αφαίρεση του όγκου.
  • Ακτινοθεραπεία: Ένα είδος θεραπείας που περιλαμβάνει την χρήση ισχυρών ακτινών-Χ για να θανατωθούν τα καρκινικά κύτταρα.
  • Χημειοθεραπεία: Ένα είδος θεραπείας που περιλαμβάνει την χρήση χημικών ουσιών (αντικαρκινικά φάρμακα) για να θανατωθούν τα καρκινικά κύτταρα και να εμποδίσουν την μελλοντική εξάπλωση του καρκίνου.