Η ραγοειδίτιδα είναι μια οφθαλμική μόλυνση, η οποία επηρεάζει το μεσαίο στρώμα του οφθαλμού, γνωστό ως ραγοειδής.  Ο ραγοειδής αποτελείται από τρεις κύριες δομές: την ίριδα, το ακτινωτό σώμα και το χοριοειδές. Αυτή η πάθηση επηρεάζει πρωτίστως άτομα ηλικίας 20 έως 50 ετών αλλά μπορεί να επηρεάσει και παιδιά. Η ραγοειδίτιδα μπορεί να επηρεάσει το ένα ή και τα δύο μάτια, και να προκαλέσει συμπτώματα όπως ερυθρότητα των ματιών, πόνο και θολή όραση. Υπάρχουν διαφορετικά είδη ραγοειδίτιδας, ανάλογα με το ποιο τμήμα του ματιού έχει επηρεαστεί. Αυτά συμπεριλαμβάνουν:
Πρόσθια Ραγοειδίτιδα: Φλεγμονή της ίριδας/ Πρόσθιο τμήμα του ματιού
Ενδιάμεση Ραγοειδίτιδα: Φλεγμονή της περιοχής του υαλοειδούς
Οπίσθια Ραγοειδίτιδα: Φλεγμονή του οπίσθιου μέρους του ματιού, που συνήθως περιλαμβάνει το χοριοειδές και τον αμφιβληστροειδή
Η έγκαιρη διάγνωση και θεραπεία είναι ζωτικής σημασίας, όχι μόνο για την πρόληψη της φλεγμονής, αλλά και για περαιτέρω επιπλοκές, όπως η μόνιμη απώλεια όρασης.

Συμπτώματα
Τα σημάδια και τα συμπτώματα της ραγοειδίτιδας συμπεριλαμβάνουν:
Πόνο και ερεθισμό του οφθαλμού
Ερυθρότητα του οφθαλμού
Ευαισθησία/πόνο κατά την αφή
Αυξημένη φωτοευαισθησία
Θολή όραση
Οφθαλμικό έκκριμα
Μαύρες κηλίδες στο οπτικό πεδίο (μυοψίες)
Πονοκεφάλους

Αίτια
Σε πολλές περιπτώσεις τα αίτια της ραγοειδίτιδας είναι άγνωστα. Ωστόσο, υπάρχουν πιθανές αιτίες όπως μόλυνση με ιό, τραυματισμός στο μάτι ή κάποια χειρουργική επέμβαση. Άλλες πιθανές αιτίες της ραγοειδίτιδας είναι οι εξής:
Μύκητες
Βακτήρια
Παράσιτα
Τραυματισμός του ματιού
Οφθαλμική λοίμωξη
Αυτοάνοση διαταραχή (ρευματοειδής αρθρίτιδα, λύκος)
Φλεγμονώδης διαταραχή
Καρκίνος, όπως λέμφωμα

Παράγοντες Κινδύνου
Η ραγοειδίτιδα δεν δείχνει να είναι κληρονομική ή να επηρεάζεται από τον τρόπο ζωής ή την γεωγραφική θέση. Ωστόσο, υπάρχουν κάποιοι παράγοντες που ίσως αυξήσουν τον κίνδυνο ανάπτυξης ραγοειδίτιδας. Αυτοί περιλαμβάνουν:
Ορισμένες γονιδιακές αλλαγές
Το κάπνισμα

Επιπλοκές
Πιθανές επιπλοκές που μπορεί να προκύψουν από την ανάπτυξη ραγοειδίτιδας περιλαμβάνουν τα εξής:
Γλαύκωμα
Σχηματισμό Καταρράκτη
Βλάβη στο οπτικό νεύρο
Αποκόλληση του αμφιβληστροειδούς
Επαναλαμβανόμενα επεισόδια ραγοειδίτιδας
Θολή όραση
Μόνιμη απώλεια όρασης

Πρόληψη
Ενώ η ραγοειδίτιδα δεν μπορεί να αποφευχθεί, υπάρχουν ορισμένες ενέργειες που μπορούν να ληφθούν ώστε να μειωθούν οι πιθανότητες ανάπτυξής της. Αυτές οι ενέργειες περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:
Φοράτε προστατευτικά γυαλιά κατά την ενασχόληση με δραστηριότητες όπως η κοπή του γκαζόν και οι γεωτρήσεις
Φροντίστε οι εμβολιασμοί να είναι ενημερωμένοι
Διατηρήστε καλή υγιεινή
Πλένετε καλά τα χέρια σας
Αποφεύγετε να αγγίζετε ή να τρίβετε τα μάτια σας
Μειώστε ή διακόψτε το κάπνισμα
Επισκέπτεστε τον οφθαλμίατρο σας για τακτικούς ελέγχους