Οι αρτηριοφλεβώδεις δυσπλασίες είναι ανώμαλα σχηματισμένα αιμοφόρα αγγεία που έχουν σχήμα μούρου στον εγκέφαλο ή τη σπονδυλική στήλη. Αυτές οι δυσπλασίες μπορεί να είναι κληρονομικές ή μπορεί να δημιουργηθούν από μόνες τους. Μπορεί να διαρρέει απ’ αυτές αίμα, που θα οδηγήσει σε αιμορραγία, και συνεπώς θα προκαλέσει νευρολογικά συμπτώματα, αναλόγως την εντόπιση αυτων των δυσπλασιών στο νευρικό σύστημα. Τα συμπτώματα μπορεί να περιλαμβάνουν αδυναμία και μουδιάσματα στο πρόσωπο, τα χέρια και τα πόδια, αστάθεια, απώλεια της όρασης, και δυσκολίες στην ομιλία και την κατάποση. Επιληπτικές κρίσεις μπορεί να εμφανισθούν επίσης. Επαναλαμβανόμενες αιμορραγίες μπορεί να ακολουθήσουν αμέσως μετά την αρχική ή και αργότερα.

 

Συμπτώματα

Ένα άτομο με αρτηριοφλεβώδεις δυσπλασίες μπορεί να μην εμφανίζει συμπτώματα. Όταν εμφανίζονται συμπτώματα, συνήθως σχετίζονται με τη θέση στην οποία βρίσκεται η δυσπλασία και τη δύναμη των δυσπλαστικών τοιχωμάτων. Τα συμπτώματα μπορεί να εμφανιστούν και να υποχωρήσουν καθώς οι δυσπλασίες αλλάζουν μέγεθος εξαιτίας της αιμορραγίας και της επαναρρόφησης του αίματος. Ο τύπος του νευρολογικού ελλείμματος σχετίζεται με την περιοχή του εγκεφάλου ή της σπονδυλικής στήλης που επηρεάζει η δυσπλασία. Οποιαδήποτε από τα παρακάτω συμπτώματα μπορούν να εμφανιστούν:

Επιληπτικές κρίσεις

Αδυναμία σε χέρια και πόδια

Προβλήματα όρασης

Προβλήματα ισορροπίας

Προβλήματα μνήμης και προσοχής

Πονοκέφαλος

Προοδευτικά ή παροδικά νευρολογικά ελλείμματα

Αιμορραγία

 

Αίτια

Μερικά άτομα γεννιούνται με προδιάθεση να αναπτύξουν τις αρτηριοφλεβώδεις δυσπλασίες. Δεν αποτελούν νεοπλασία, γεγονός που σημαίνει ότι δε μπορούν να επεκταθούν σε άλλες περιοχές του σώματος. Σε μερικές περιπτώσεις, τα άτομα μπορούν να εμφανίζουν περισσότερες της μίας δυσπλασίας.

 

Επιπλοκές

Οι ασθενείς μπορεί να εμφανίσουν διπλωπία, αστάθεια, διαταραχές αισθητικότητας, αδυναμία ή και παράλυση στη μία πλευρά του σώματος. Αυτές οι επιπλοκές σχετίζονται με τη θέση όπου εντοπιζεται η δυσπλασία. Άλλες επιπλοκές περιλαμβάνουν τις επιληπτικές κρίσεις και την αιμορραγία.

 

Παράγοντες κινδύνου

Οι αρτηριοφλεβώδεις δυσπλασίες συμβαίνουν σε άτομα ανεξαιρέτως φύλου και φυλής. Η συχνότητα εμφάνισης μεταξύ ανδρων – γυναικών είναι ίση. Το οικογενειακό ιστορικό αποτελεί σημαντικό προδιαθεσικό παράγοντα ειδικά σε ασθενεί με ισπανική καταγωγή. Πρόσφατες μελέτες συσχέτισαν την εμφάνιση των δυσπλασιών με βλάβη στο χρωμόσωμα επτά.