Το σύνδρομο Dressler (που ονομάζεται επίσης σύνδρομο μετά από περικαρδιοτομή) ταξινομείται ως ένας τύπος περικαρδίτιδας, μιας φλεγμονής δηλαδή του σάκου που περιβάλλει την καρδιά. Η φλεγμονή πιστεύεται ότι είναι μια αντίδραση του ανοσοποιητικού συστήματος μετά από τραυματική βλάβη ή βλάβη στον καρδιακό ιστό, όπως καρδιακή προσβολή ή χειρουργείο ανοικτής καρδιάς. Το σύνδρομο του Dressler είναι λιγότερο συχνό από ό, τι παλαιότερα, αλλά όταν ένα άτομο έχει προσβληθεί από αυτό, είναι πιθανό να συμβεί υποτροπή.

Δύο τύποι περικαρδίτιδας μπορεί να εμφανιστούν μετά από καρδιακή προσβολή:

Οξεία περικαρδίτιδα. Μια κατάσταση που συνήθως εμφανίζεται εντός 1 έως 3 ημερών έπειτα από καρδιακή προσβολή. Όταν ο οργανισμός προσπαθεί να επιδιορθώσει τον καρδιακό ιστό, εμφανίζονται οίδημα και φλεγμονή.

Χρόνια περικαρδίτιδα (σύνδρομο Dressler). Μια κατάσταση που συνήθως εμφανίζεται αρκετές εβδομάδες ή μήνες μετά από καρδιακή προσβολή, χειρουργική επέμβαση ανοικτής καρδιάς ή άλλο θωρακικό τραύμα. Το σύνδρομο Dressler πιστεύεται ότι προκαλείται από το ανοσοποιητικό σύστημα που επιτίθεται λανθασμένα στον υγιή καρδιακό ιστό.

 

Συμπτώματα

Τα συμπτώματα του συνδρόμου Dressler είναι πιθανό να εμφανιστούν 2-5 εβδομάδες ή τρεις μήνες μετά από μία καρδιακή προσβολή, χειρουργική επέμβαση ανοικτής καρδιάς ή άλλο θωρακικό τραύμα. Αυτά τα συμπτώματα μπορεί να περιλαμβάνουν:

Πόνο στο στήθος

Πυρετό

 

Αίτια

Όταν ο καρδιακός ιστός έχει υποστεί βλάβη, ο οργανισμός αντιδρά κατά του τραυματισμένου ιστού στέλνοντας ανοσοκύτταρα και πρωτεΐνες που ονομάζονται αντισώματα για την αποκατάσταση της περιοχής που υπέστει τη βλάβη. Ωστόσο, μερικές φορές η αντίδραση από το ανοσοποιητικό σύστημα προκαλεί υπερβολική φλεγμονή στον σάκο που περιβάλλει την καρδιά, προκαλώντας έτσι το σύνδρομο Dressler.

 

Παράγοντες κινδύνου

Εάν ένα άτομο έχει εμφανίσει στο παρελθόν συνδρόμου Dressler, είναι πιο πιθανό υποτροπιάσει. Συνήθως επανεμφανίζεται μετά από ένα μεγάλο έμφραγμα.

 

Επιπλοκές

Σπάνιες επιπλοκές του συνδρόμου Dressler μπορεί να περιλαμβάνουν:

Καρδιακό επιπωματισμό: Πίεση στην καρδιά από τη συγκέντρωση υγρών στην περιοχή μεταξύ του καρδιακού μυός (μυοκάρδιο) και του εξωτερικού σάκου της καρδιάς (περικάρδιο).

Συμπιεστική περικαρδίτιδα: Φλεγμονή του περικαρδίου που προκαλεί πάχυνση αυτού και ανάπτυξη ουλώδους ιστού.

Άλλες επιπλοκές του συνδρόμου Dressler περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

Πλευρίτιδα: Φλεγμονή της διπλής μεμβράνης (υπεζωκότα) που περιβάλλει τους πνεύμονες.

Πλευριτική συλλογή: Συσσώρευση πλευρικού υγρού γύρω από τους πνεύμονες

 

Πρόληψη

Παρόλο που η πρόληψη του συνδρόμου Dressler εξακολουθεί να συζητείται μεταξύ των επαγγελματιών του τομέα της ιατρικής, η χρήση αντιφλεγμονωδών φαρμάκων μετά από χειρουργική επέμβαση της καρδιάς μπορεί να συμβάλλει στη μείωση της συχνότητας εμφάνισης του συνδρόμου Dressler.