Ποιος μπορεί να υποβληθεί σε αυτή την εξέταση;

Η γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση εμφανίζεται όταν το στομαχικό οξύ έρχεται σε επαφή με το τοίχωμα του οισοφάγου, προκαλώντας μια αίσθηση καψίματος πίσω από το στήθος και την παλινδρόμηση του οξέος. Η διέλευση του οξέος από το στομάχι στον οισοφάγο συμβαίνει φυσιολογικά κατά τη διάρκεια της ημέρας, ειδικά μετά το φαγητό. Ωστόσο, αν αυτά τα συμβάντα υπερβαίνουν ένα συγκεκριμένο όριο, όσον αφορά τη συχνότητα και τη διάρκεια, η γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση θεωρείται παθολογική.

Η εξέταση γαστροοισοφαγικής παλινδρόμησης έχει σχεδιαστεί για όλα τα άτομα που πάσχουν από το σύνδρομο αυτό και επιθυμούν να αξιολογήσουν και να επιλύσουν τα προβλήματά τους, καθώς και να αποκλείσουν και να αποτρέψουν πιο σοβαρές ασθένειες.

Γιατί να υποβληθεί κανείς σε αυτό το είδος εξετάσεων;

Η Humanitas Lab προσφέρει μια ολοκληρωμένη πορεία προς την πρόληψη, τη διάγνωση και την ιατρική αντιμετώπιση των κυριότερων προβλημάτων του πεπτικού συστήματος. Αυτή η εξέταση είναι κατάλληλη για όλα τα άτομα που πάσχουν από γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση και επιθυμούν να επιλύσουν αυτό το ενοχλητικό πρόβλημα. Η προσεκτική ανάλυση της κλινικής εικόνας από έναν γαστρεντερολόγο επιτρέπει επίσης την εξαίρεση πιο σοβαρών προβλημάτων.

Πότε μπορώ να υποβληθώ σε αυτό το είδος εξετάσεων;

Το πρόγραμμα είναι διαθέσιμο καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, και διαρκεί περίπου 2 ή 3 ώρες.

Τι περιλαμβάνει αυτό το είδος εξετάσεων;

Η εξέταση περιλαμβάνει:

Εξέταση αίματος *: ένα δείγμα αίματος ενός ατόμου που ελήφθη μέσω φλέβας για να βοηθήσει στην αξιολόγηση των κύριων οργάνων και να παράσχει χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία τους μέσα στο σώμα.

Υπερηχογράφημα  ανώτερης κοιλία: Με τη χρήση υπερηχητικού καθετήρα, ο χειριστής μπορεί να δει όλα τα κύρια όργανα και τα αιμοφόρα αγγεία που βρίσκονται στην ανώτερη κοιλότητα της κοιλιάς και να εντοπίσει τυχόν ανωμαλίες.

Εξέταση από γαστρεντερολόγο

Όπου μπορείτε επίσης να προσθέσετε:

Γαστροσκόπηση

Σε περίπτωση που κάποιος έχει ήδη υποβληθεί σε γαστροσκόπηση, ενδέχεται να χρειατεί να υποβάλει την αναφορά εξέτασης για να μοιραστεί τα αποτελέσματα με τον ειδικό του.

(*) + μέτρηση αιμοπεταλίων στο αίμα, γλυκόζη, ολική χοληστερόλη, τριγλυκερίδια, ταχύτητα καθίζησης ερυθρών, ασπαρτική αμινοτρανσφεράση GOT, χοληστερόλη HDL, αμινοτρανσφεράση αλανίνης GPT, γ-GT (GGT, C-αντιδρώσα πρωτεΐνη, ηλεκτροφόρηση πρωτεΐνης, κρεατινίνη.