Τι είναι η γενική εξέταση αίματος;

Η γενική εξέταση αίματος (CBC) είναι μία από τις πιο κοινές βασικές κλινικές εργαστηριακές εξετάσεις για την καταμέτρηση των αιμοκυττάρων που υπάρχουν στο αίμα (όπως τα ερυθρά αιμοσφαίρια, τα λευκά αιμοσφαίρια και τα αιμοπετάλια) που βρίσκονται στο υγρό μέρος του πλάσματος του αίματος) . Αυτό συμβαίνει επειδή μας επιτρέπει να συλλέγουμε πολλά δεδομένα από διάφορα στοιχεία της εξέτασης. Αυτή η εξέταση συχνά γίνεται ως μέρος μιας εξέτασης ρουτίνας. Μπορεί να παράσχει πολύτιμες πληροφορίες σχετικά με το αίμα και τους ιστούς που σχηματίζουν το αίμα, ειδικά εκείνους του μυελού των οστών ενός ασθενούς, καθώς και άλλα συστήματα του σώματος.

Η εξέταση μπορεί να περιλαμβάνει τις εξής μετρήσεις:

 • Αιματοκρίτης: το ποσοστό του αίματος κατ’ όγκο που αποτελείται από αιμοσφαίρια, κυρίως αποτελούμενο από ερυθρά αιμοσφαίρια
  • Αιμοσφαιρίνη: πρωτεΐνη που βρίσκεται στα ερυθρά αιμοσφαίρια, υπεύθυνη για τη μεταφορά οξυγόνου στο σώμα.
  •Ερυθρά αιμοσφαίρια
  • Μέσος συσσωρευμένος όγκος των ερυθρών αιμοσφαιρίων.
  • Μέση περιεκτικότητα αιμοσφαιρίνης σε ερυθρά αιμοσφαίρια (MCH).
  • Μέση συγκέντρωση αιμοσφαιρίνης στα ερυθρά αιμοσφαίρια (MCHC).
  • Κατανομή του όγκου των ερυθρών αιμοσφαιρίων (RDW).
  • Λευκά αιμοσφαίρια (ή λευκοκύτταρα): τα λευκοκύτταρα διαφοροποιούνται ως προς τον αριθμό και το ποσοστό σε ουδετερόφιλα, λεμφοκύτταρα, ηωσινόφιλα και βασεόφιλα
  • Αιμοπετάλια

Γιατί κάνουμε γενική εξέταση αίματος;

Εν ολίγοις, η εξέταση μας επιτρέπει να έχουμε μια πλήρη εικόνα του αίματος, και στην πραγματικότητα είναι μια σειρά εξετάσεων στις οποίες μετράται ο αριθμός των ερυθρών αιμοσφαιρίων, των λευκών αιμοσφαιρίων και των αιμοπεταλίων, σε έναν δεδομένο όγκο αίματος και με πολλές σημαντικές πληροφορίες από την ποσότητα των κυττάρων που υπάρχουν στο αίμα. Η γενική εξέταση αίματος μετρά επίσης την περιεκτικότητα σε αιμοσφαιρίνη και τον όγκο των κυττάρων (αιματοκρίτη) των ερυθρών αιμοσφαιρίων, αξιολογεί το μέγεθος και το σχήμα των ερυθρών αιμοσφαιρίων και καθορίζει τους τύπους και τα ποσοστά των λευκών αιμοσφαιρίων. Οι μετρήσεις που συνθέτουν την γενική εξέταση αίματος (αιμοσφαιρίνη, αιματοκρίτης, λευκά αιμοσφαίρια, αιμοπετάλια κ.λπ.) μπορούν επίσης να εξεταστούν χωριστά και μερικές φορές γίνονται κατά αυτόν τον τρόπο όταν ένας γιατρός θέλει να παρακολουθήσει μια συγκεκριμένη κατάσταση, όπως τον αριθμό λευκών αιμοσφαιρίων ενός ασθενή με διάγνωση λευχαιμίας ή την αιμοσφαιρίνη ενός ασθενούς που έχει πρόσφατα λάβει μετάγγιση αίματος. Λόγω της αξίας της, όμως, ως δείκτης της συνολικής υγείας ενός ατόμου, η γενική εξέταση αίματος είναι πιο συχνή.

Οι μετρήσεις της εξέτασης αίματος ποικίλλουν σε αξία, λόγω της ηλικίας και του φύλου. Ο φυσιολογικός αριθμός ερυθρών αιμοσφαιρίων κυμαίνεται από 4,2 έως 5,4 εκατομμύρια ερυθρά αιμοσφαίρια ανά μικρολίτρο αίματος για άνδρες και 3,6 έως 5,0 εκατομμύρια ερυθρά αιμοσφαίρια για γυναίκες.

Πρότυπο προετοιμασίας

Η δειγματοληψία γίνεται συνήθως το πρωί στο νοσοκομείο. Δεν απαιτούνται ειδικές προετοιμασίες για τη δοκιμή αυτή. Ο γιατρός θα σας συμβουλεύσει και θα σας συστήσει εάν πρέπει να είστε νηστικοί πριν από την εξέταση αίματος. Θα πρέπει να ενημερώσετε το γιατρό σας για κάθε φάρμακο που παίρνετε πριν από την εξέταση, καθώς ορισμένες φαρμακευτικές αγωγές μπορεί να επηρεάσουν τα αποτελέσματα της εξέτασης αίματος.

Είναι η εξέταση επώδυνη ή επικίνδυνη;

Η εξέταση δεν είναι ούτε επώδυνη ούτε επικίνδυνη. Ο ασθενής μπορεί να αισθανθεί μια αίσθηση μουδιάσματος κατά την είσοδο της βελόνας στον βραχίονα όταν εξάγεται αίμα για εξέταση.

 

Πώς γίνεται η εξέταση;

Η εξέταση αποτελείται από μια απλή δειγματοληψία.