Τι είναι η Γ-Γλουταμύλ – Τρανσπεπτιδάση;

Η γ-Γλουταμύλ – Τρανσπεπτιδάση (γ-GT) είναι ένα ένζυμο που μεταφέρει γ-γλουταμυλο λειτουργικές ομάδες. Η γ-γλουταμύλ- τρανσπεπτιδάση καταλύει τη μεταφορά του τμήματος γ-γλουταμυλίου της γλουταθειόνης σε έναν δέκτη ο οποίος μπορεί να είναι ένα αμινοξύ, ένα πεπτίδιο ή νερό σχηματίζοντας έτσι γλουταμικό άλας. Η γ-GT διαδραματίζει βασικό ρόλο στον κύκλο γ-γλουταμυλικού οξέος, ένα μονοπάτι για τη σύνθεση και αποικοδόμηση της γλουταθειόνης και την αποτοξίνωση των ναρκωτικών και των ξενοβιοτικών.

Η γ-γλουταμύλ – τρανσπεπτιδάση είναι παρούσα στις κυτταρικές μεμβράνες πολλών ιστών, συμπεριλαμβανομένων των νεφρών, των χολικών αγωγών, του παγκρέατος, της χοληδόχου κύστεως, της σπλήνας, της καρδιάς, του εγκεφάλου, των σπερματικών κυστιδίων και σε μικρές ποσότητες στο αίμα. Συμμετέχει στη μεταφορά αμινοξέων στην κυτταρική μεμβράνη, καθώς και στον μεταβολισμό των λευκοτριενίων.

Γιατί μετράμε τα επίπεδα της γ-γλουταμύλ – τρανσπεπτιδάσης;

Η γ-γλουταμύλ – τρανσπεπτιδάση χρησιμοποιείται κυρίως ως διαγνωστικός δείκτης για ηπατική νόσο ή για τους χοληφόρους αγωγούς (σωλήνες που φέρουν χολή από το ήπαρ προς τη χοληδόχο κύστη και το έντερο). Έτσι η εξέταση αυτή μαζί με άλλα μπορεί να είναι χρήσιμη για τον έλεγχο της ηπατικής λειτουργίας των ασθενών. Η εξέταση χρησιμοποιείται επίσης για τον έλεγχο της βλάβης του ήπατος που σχετίζεται με την κατάποση τοξικών ουσιών ή την κατάχρηση αλκοόλ.

Η αυξημένη δραστηριότητα της γ-GT στον ορό μπορεί να βρεθεί σε ασθένειες του ήπατος, του χολικού συστήματος και του παγκρέατος. Από την άποψη αυτή, είναι παρόμοια με την αλκαλική φωσφατάση (ALP) στην ανίχνευση ασθένειας της χοληφόρου οδού. Πράγματι, οι δύο δείκτες συσχετίζονται καλά, αν και υπάρχουν αντικρουόμενα στοιχεία σχετικά με το εάν η γ-GT έχει καλύτερη ευαισθησία. Γενικά, η ALP εξακολουθεί να είναι η πρώτη εξέταση για τη νόσο των χοληφόρων. Η κύρια αξία της γ-GT έναντι της ALP είναι η επαλήθευση ότι οι αυξήσεις της ALP οφείλονται στην πραγματικότητα σε ασθένειες των χοληφόρων. Η ALP μπορεί επίσης να αυξηθεί σε ορισμένες ασθένειες των οστών, ενώ η γ-GT όχι.

Η γ-γλουταμύλ – τρανσπεπτιδάση αυξάνεται με μεγάλες ποσότητες κατανάλωσης αλκοόλης, ωστόσο τα υψηλά επίπεδα γ-GT δεν συνδέονται πάντοτε με δηλητηρίαση από αλκοόλη και η μέτρηση επιλεγμένων μορφών ορού του ενζύμου προσφέρει πιο συγκεκριμένες πληροφορίες.

Οι φυσιολογικές τιμές κυμαίνονται από 0 έως 51 IU / L, ωστόσο αυτό εξαρτάται από το εργαστήριο και την εξέταση που χρησιμοποιήθηκε. Μη φυσιολογικά αποτελέσματα μπορεί να υποδεικνύουν συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια, χολόσταση (συμφόρηση των χολικών αγωγών), κίρρωση, ηπατίτιδα, ηπατική ισχαιμία (ανεπάρκεια ροής αίματος), νέκρωση του ήπατος, όγκο του ήπατος, χρήση ηπατοτοξικών φαρμάκων, θάνατο ηπατικών ιστών, καρδιακή ανεπάρκεια και διαβήτη.

Πρότυπο προετοιμασίας

Η δειγματοληψία γίνεται συνήθως το πρωί στο νοσοκομείο. Δεν απαιτούνται ειδικές προετοιμασίες για τη δοκιμή αυτή. Ο γιατρός θα σας συμβουλεύσει και θα σας συστήσει εάν πρέπει να είστε νηστικοί πριν από την εξέταση αίματος. Θα πρέπει να ενημερώσετε το γιατρό σας για κάθε φάρμακο που παίρνετε πριν από την εξέταση, καθώς ορισμένες ιατρικές θεραπείες μπορεί να επηρεάσουν τα αποτελέσματα του αίματος. Υπάρχουν ορισμένες ουσίες και φάρμακα που αυξάνουν τα επίπεδα γ-GT, όπως η κατανάλωση αλκοόλ, η φαινυτοΐνη και η φαινοβαρβιτάλη. Ωστόσο, υπάρχουν επίσης φάρμακα που μπορούν να μειώσουν τα επίπεδα GGT, όπως τα χάπια ελέγχου των γεννήσεων και η κλοφιβράτη.

Είναι η εξέταση επώδυνη ή επικίνδυνη;

Η εξέταση δεν είναι ούτε επώδυνη ούτε επικίνδυνη. Ο ασθενής μπορεί να αισθανθεί μια αίσθηση μουδιάσματος κατά την είσοδο της βελόνας στον βραχίονα όταν εξάγεται αίμα για εξέταση.

Πώς γίνεται η εξέταση;

Η εξέταση αποτελείται από μια απλή δοκιμασία δείγματος αίματος