Τεχνική

Το λέιζερ excimer μπορεί να διορθώσει τα προβλήματα της όρασης με εξάχνωση κερατοειδικού ιστού με στοχευόμενο τρόπο. Αυτό γίνεται στην επιφάνεια με διάφορες μεθόδους που διαφέρουν μεταξύ τους μόνο στην προκαταρκτική προετοιμασία για τη δράση του λέιζερ:

  • PRK: προέρχεται από τα αρχικά των λέξεων Photo Refractive Keratectomy στα αγγλικά, που στα ελληνικά σημαίνει Διαθλαστική Κερατεκτομή. Η χειρουργική επέμβαση περιλαμβάνει τη μηχανική αφαίρεση ενός τμήματος της επιφάνειας της λεπτής μεμβράνης του κερατοειδούς χιτώνα (επιθήλιο) μέσω ενός αμβλέος οργάνου και εν συνεχεία την εφαρμογής του λέιζερ excimer. Μία πιο προχωρημένη παραλλαγή αυτής της τεχνικής είναι η ΤransPRK. Στην περίπτωση αυτή το επιθήλιο απομακρύνεται απ ‘ευθείας μέσω του λέιζερ excimer, επιτρέποντας την προσαρμογή ή εξατομίκευση της επέμβασης απ’ ευθείας στην επιφάνεια του κερατοειδούς χωρίς την ανάγκη εκτέλεσης τομών ή άλλων επεμβατικών χειρουργικών ελιγμών.
  • LASEK – (Laser Epithelial Keratomileusis) Η τεχνική περιλαμβάνει την ανύψωση του επιθηλίου του κερατοειδούς. Αυτή η ανύψωση επιτυγχάνεται με διαβροχή του επιθηλίου σε ένα αλκοολικό διάλυμα. Μετά την ανύψωση, το επιθήλιο επανατοποθετείται στο στρώμα του κερατοειδούς.
  • EpiLASIK – (Εpithelial Laser In Situ Keratomileusis) Αυτή η τεχνική χρησιμοποιείται επίσης για την ανύψωση του επιθηλίου του κερατοειδούς, αλλά σε αντίθεση με το LASEK, η ανύψωση επιτυγχάνεται με την εφαρμογή ενός μηχανικού οργάνου ειδικά σχεδιασμένου για την ανύψωση του επιθηλίου, που ονομάζεται επικερατόμος. Μετά την εκτέλεση της ανύψωσης, το επιθήλιο επανατοποθετείται στο στρώμα του κερατοειδούς.
  • Ενδοστρωματικές χειρουργικές τεχνικές: η επεξεργασία με το λέιζερ excimer σε αυτή την περίπτωση δεν λαμβάνει χώρα στην επιφάνεια του κερατοειδούς, αλλά μέσα στον κερατοειδή, ειδικά στο ενδιάμεσο στρώμα.

Για να πραγματοποιηθεί επιτυχώς η επέμβαση, είναι σημαντικό να υπάρχει επαρκής πρακτική  εμπειρία με τα χειρουργικά εργαλεία όπως το λέιζερ excimer. Η ενδοστρωματική τεχνική περιλαμβάνει την δημιουργία και την ανύψωση ενός κρημνού στον κερατοειδή ιστό και εφαρμογή του λέιζερ excimer για να επανατοποθετηθεί ο κρημνός. Σε σπάνιες περιπτώσεις μπορεί να χρειαστεί να τοποθετηθούν προσωρινά ράμματα. Σε άλλες περιπτώσεις, ο χειρούργος μπορεί να αποφασίσει ότι ο κρημνός που πρέπει να κοπεί είναι ποιοτικά ανεπαρκής. Όταν παρουσιαστεί αυτή η επιπλοκή, ο χειρούργος μπορεί να αποφασίσει να επανατοποθετήσει τον κρημνό και να καθυστερήσει την παρέμβαση για μια πιο κατάλληλη στιγμή στο μέλλον.

Η ίδια μέθοδος μπορεί να διεξαχθεί σε βάθος, αφού έχει κοπεί και ανυψωθεί ένα επιφανειακό στρώμα του κερατοειδούς χιτώνα. Αυτή η τεχνική ονομάζεται ενδοστρωματική LASIK.

LASIK: που προέρχεται από τις λέξεις Laser Intrastromal Keratomileusis και στα ελληνικά σημαίνει ενδοστρωματική κερατοσμίλευση με λέιζερ. Το στρώμα του κερατοειδούς κόβεται με ένα μικροκερατόμο. Η δημιουργία κρημνών σήμερα μπορεί να πραγματοποιηθεί με ένα νέο τύπο λέιζερ, που ονομάζεται femtosecond λέιζερ, το οποίο έχει βελτιώσει την ασφάλεια και την επανάληψη της επέμβασης μειώνοντας τον πιθανό κίνδυνο επιπλοκών.

Οι χειρουργοί από το διαθλαστικό τμήμα του Οφθαλμολογικού Κέντρου Humanitas είναι επαγγελματίες οι οποίοι είναι ενημερωμένοι σε κάθε είδους χειρουργικές τεχνικές, κατέχουν σημαντική ποσότητα χειρουργικής εμπειρίας και είναι σε θέση να παράσχουν συγκεκριμένα μέτρα και παραμέτρους που σχετίζονται με τον τύπο παρέμβασης η οποία είναι περισσότερο επωφελής για το πρόβλημα του ασθενούς.