Τι είναι η εξέταση αίματος;

Η εξέταση αίματος είναι μία από τις πιο συνηθισμένες εξετάσεις και επιτρέπει, μέσω μιας απλής φλεβοκέντησης, τον έλεγχο των τιμών των κύριων συστατικών του αίματος και παρέχει σημαντικές πληροφορίες για την υγεία του ασθενούς και τη λειτουργία του σώματος του. Ο γιατρός μπορεί να συνταγογραφήσει διαφορετικούς τύπους εξετάσεων σύμφωνα με τις ανάγκες του ασθενούς και ανάλογα με το τι είναι απαραίτητο να διερευνήσει. Ορισμένες από τις εξετάσεις θεωρούνται ρουτίνα και χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό των επιπέδων των ακόλουθων:

 • Γλυκόζη
  • Κρεατινίνη
  • Ομοκυστεΐνη
  • BUN (άζωτο ουρίας αίματος)
  •Νάτριο
  • Κάλιο
  • Ασβέστιο
  • Ασπαρτική αμινοτρανσφεράση (AST)
  • Αμινοτρανσφεράση αλανίνης (ALT)
  • Γαλακτική αφυδρογονάση (LDH)
  • Φωσφοκινάση κρεατίνης (CPK)•
  γ-γλουταμυλ-τρανσπεπτιδάση (γ-GT (GGT)
  • Αμυλάση
  • Τριγλυκερίδια
  • Συνολική χοληστερόλη
  • Χοληστερόλη HDL
  • Χολερυθρίνη
  •Σίδερο
  •Ουρικό οξύ
  • Αίμα

Γιατί να υποβληθώ σε εξέταση αίματος;

Οι εξετάσεις αίματος μας επιτρέπουν να προσδιορίσουμε τις ουσίες που κυκλοφορούν στο σώμα και επομένως να ελέγξουμε τη λειτουργία των πολλών ζωτικών οργάνων. Στη συνέχεια τα αποτελέσματα κοινοποιούνται στο γιατρό σας ή τον ειδικό σας που τις συνταγογράφησε. Ο ίδιος τότε θα προχωρήσει στη σωστή ερμηνεία των εξετάσεων, δίνοντάς τους ένα σωστό βάρος και ενδεχομένως τοποθετώντας σε μια διαγνωστική πορεία.

Πρότυπο προετοιμασίας

Η δειγματοληψία γίνεται το πρωί, κατά την επίσκεψή σας στο νοσοκομείο, κατά προτίμηση πριν από τις εννέα. Ο γιατρός θα σας συμβουλεύσει και θα σας συστήσει εάν πρέπει να είστε νηστικοί πριν από την εξέταση αίματος. Σε αυτή την περίπτωση συνήθως συνιστάται ο ασθενής να είναι νηστικός πριν από την εξέταση και να φτάσει με άδειο στομάχι. Θα πρέπει να ενημερώσετε το γιατρό σας για κάθε φάρμακο που παίρνετε πριν από την εξέταση, καθώς ορισμένες φαρμακευτικές αγωγές μπορεί να επηρεάσουν τα αποτελέσματα της εξέτασης αίματος.

Ποιος μπορεί να υποβληθεί σε αυτήν την εξέταση;

Οποιοσδήποτε ασθενής μπορεί να υποβληθεί στην εξέταση, ανάλογα με το τι ακριβώς εξετάζεται ή απαιτείται από τον εν λόγω γιατρό ή ασθενή.

Είναι η εξέταση επώδυνη ή επικίνδυνη;

Η εξέταση αίματος δεν είναι ούτε επικίνδυνη ούτε επώδυνη, αλλά μπορεί κανείς μερικές φορές να αισθανθεί μια αίσθηση μουδιάσματος όταν η βελόνα εισέλθει στο βραχίονα του ασθενή. Πολλοί άνθρωποι, ωστόσο, φαίνονται ανήσυχοι για αυτό το είδος εξέτασης και γενικά προτιμούν να μην παρακολουθούν τις κινήσεις της νοσηλεύτριας. Η βελόνα αποσύρεται μέσα σε λίγα λεπτά, οπότε, αν η ιδέα σας φαίνεται ανησυχητική, προσπαθήστε να αποσπάσετε την προσοχή σας για λίγο.

Πώς γίνεται η εξέταση;

Οι εξετάσεις αίματος πραγματοποιούνται με φλεβοκέντηση, κατά προτίμηση μεταξύ επτά και εννέα το πρωί. Ο ασθενής, ο οποίος πρέπει να είναι νηστικός πριν από την εξέταση, θα πρέπει να περιμένει στο γραφείο για λίγα λεπτά έως ότου κάποιος αρμόδιος του εξηγήσει τα στάδια της εξέτασης αίματος με απλά βήματα. Η νοσηλεύτρια απολυμαίνει το μέρος όπου η βελόνα θα εισαχθεί, στο αντιβράχιο, εφαρμόζει την αιμοστατική ταινία ζητώντας από τον ασθενή να κλείσει τη γροθιά του, και μόλις εντοπιστεί η φλέβα, εισάγεται η βελόνα μέσα σε αυτή. Σε αυτό το σημείο ο ασθενής ανοίγει ξανά το χέρι, η αιμοστατική ταινία αφαιρείται και η δειγματοληψία ολοκληρώνεται αφαιρώντας τη βελόνα και μεταφέροντας το αίμα σε έναν ή περισσότερους σωλήνες ανάλογα με τον τύπο των απαιτούμενων εξετάσεων. Ολοκληρώνεται η αφαίρεση, στο αντιβράχιο εφαρμόζεται βαμβάκι και γάζα και ζητείται από τον ασθενή να περιμένει δέκα λεπτά ώστε να διασφαλιστεί ότι η αιμορραγία δεν θα συνεχιστεί. Τα αποτελέσματα είναι συνήθως διαθέσιμα σε σύντομο χρονικό διάστημα: από μερικές μέρες έως μία εβδομάδα.