Ο στραβισμός είναι μια κοινή ασθένεια που καλύπτει το 4-5% του πληθυσμού.

Το Κέντρο Οφθαλμολογίας της Humanitas ασχολείται με τα προβλήματα του στραβισμού που εμφανίζονται σε κάθε ηλικιακή ομάδα. Στο πλαίσιο του στραβισμού που επηρεάζει τους ενήλικες, υπάρχει θεραπεία για όλα τα είδη στραβισμού, όπως αυτά που προκαλούνται από:

  • Συγγενή στραβισμό
  • Νευρολογικό στραβισμό ή στραβισμός λόγω νευρολογικών προβλημάτων
  • Δευτεροπαθή οργανικά προβλήματα οφθαλμών
  • Στραβισμό λόγω των διαταραχών του θυρεοειδούς
  • Μετατραυματικό στραβισμό
  • Περιοριστικό στραβισμό ή στραβισμό από άλλη προέλευση

Στη Humanitas πραγματοποιείται χειρουργική επέμβαση για τον στραβισμό χρησιμοποιώντας την τελευταία τεχνική που ονομάζεται MISS (Minimally Invasive Surgery Strabismus), η οποία ελαχιστοποιεί το χειρουργικό τραύμα μέσω της χρήσης τομών του επιπεφυκότος λίγων χιλιοστών. Αυτή η τεχνική μπορεί να μειώσει ή να εξαλείψει τα μετεγχειρητικά προβλήματα που μπορεί να προκαλέσουν δυσφορία και συμπτώματα όπως πόνο, κόκκινα μάτια, οίδημα βλεφάρων που συχνά παραμένουν για μερικές εβδομάδες με τις παραδοσιακές μεθόδους χειρουργικής επέμβασης.

Ποια είναι η επέμβαση για τον στραβισμό;

Η χειρουργική επέμβαση έχει στόχο να ευθυγραμμίσει τον οπτικό άξονα που δρα στους μύες που ελέγχουν τα μάτια. Για να γίνει αυτό, είναι απαραίτητο να τροποποιηθεί η δύναμη με την οποία οι μύες μπορούν να μετακινούν τα μάτια.

Για το σκοπό αυτό είναι δυνατόν:

 

  • Να ενισχυθεί η μείωση των μυών μέσω της εφαρμογής των παρεμβάσεων (στην Humanitas αυτή η μέθοδος έχει εγκαταλειφθεί εδώ και χρόνια επειδή η εκτομή θεωρείται υπερβολικά επικίνδυνη)
  • Να αποδυναμώσει τη δύναμη του αντιτιθέμενου μυός μέσω παρέμβασης της ύφεσης για να βελτιώσει τη λειτουργία ισορροπίας των οφθαλμικών μυών

Πώς λειτουργεί η χειρουργική επέμβαση για στραβισμό;

Οι επεμβάσεις για στραβισμό και διπλωπία μπορούν να πραγματοποιηθούν τόσο υπό τοπική αναισθησία όσο και υπό γενική αναισθησία. Στις περισσότερες περιπτώσεις, ο ασθενής παραμένει υπό επιτήρηση για λίγες ώρες μετά τη χειρουργική επέμβαση και σπάνια είναι απαραίτητο το να παραμείνει στο νοσοκομείο για περισσότερες από μία νύχτες.

Είναι η χειρουργική επέμβαση για τον στραβισμό επώδυνη ή επικίνδυνη;

Οι επεμβάσεις για τη διόρθωση του στραβισμού δεν είναι γενικά επώδυνες. Ωστόσο, υπάρχει πιθανότητα για κάποια μετεγχειρητική ταλαιπωρία, όπως πόνο, κόκκινα μάτια και οίδημα βλεφάρων που μπορεί να διαρκέσει αρκετές εβδομάδες.

Προκειμένου να μειωθεί αυτή η ταλαιπωρία, οι ειδικοί στην Humanitas θα εκτελέσουν τη χειρουργική επέμβαση για τον στραβισμό χρησιμοποιώντας την τελευταία τεχνική MISS (Minimally Invasive Surgery Strabismus) που ελαχιστοποιεί το χειρουργικό τραύμα στις κατάλληλες περιπτώσεις.

Ποιοι ασθενείς μπορούν να υποβληθούν σε χειρουργική επέμβαση για στραβισμό;

Μόνο μια διεξοδική προεγχειρητική αξιολόγηση σε συνδυασμό με την εμπειρία του χειρουργού από όλες τις πιθανές τεχνικές χειρουργικής επέμβασης μπορεί να οδηγήσει στην επιλογή της καλύτερης χειρουργικής στρατηγικής για την κάθε περίπτωση.

Παρακολούθηση

Οι ασθενείς που υποβάλλονται σε χειρουργική επέμβαση για στραβισμό παρακολουθούνται πάντα την ημέρα μετά το χειρουργείο, μετά από μια εβδομάδα και μετά από έξι εβδομάδες. Μετά από μια περίοδο έξι μηνών, συνιστάται ο ασθενής να προβαίνει σε ετήσιες επισκέψεις παρακολούθησης.

Πρότυπα προετοιμασίας

Ο ασθενής δεν απαιτείται να εκτελέσει κάποιες συγκεκριμένες προετοιμασίες για τη χειρουργική επέμβαση. Μόλις αποφασιστεί ο τύπος επέμβασης, ο ασθενής θα πραγματοποιήσει τυπικές, συνήθεις, απαιτήσεις πριν από την εισαγωγή, οι οποίες δεν διαφέρουν από οποιοδήποτε άλλο χειρουργείο. Αυτές οι απαιτήσεις περιλαμβάνουν εξετάσεις αίματος, ΗΚΓ, διαβούλευση με έναν αναισθησιολόγο καθώς και άλλες απαραίτητες εξετάσεις