Θεραπεία

Ποιες είναι οι θεραπείες για λέμφωμα μη Hodgkin;

Οι ειδικοί της Humanitas έχουν μεγάλη εμπειρία στη θεραπεία του NHL με τις πιο προηγμένες μεθόδους χημειοθεραπείας, βιολογικής θεραπείας, ακτινοθεραπείας και μεταμόσχευσης βλαστικών κυττάρων περιφερικού αίματος ή κυττάρων μυελού των οστών, καθώς και καινοτόμων θεραπειών όπως η βιολογική θεραπεία και η ραδιοανοσοθεραπεία.

Η επιλογή της θεραπείας εξαρτάται από τον τύπο και το στάδιο της ασθένειας, την ηλικία του ασθενούς και τη γενική υγεία του. Η Humanitas αποτελεί το εθνικό κέντρο αναφοράς για την έρευνα για τα λεμφώματα και πρωτοπόρο στην ανάπτυξη νέων θεραπειών για λέμφωμα μη Hodgkin. Έχουν διεξαχθεί πολυάριθμα κλινικά ερευνητικά πρωτόκολλα που μπορεί να είναι κατάλληλα για ασθενείς που δεν ανταποκρίνονται στις τυποποιημένες θεραπείες.

Πρώιμο στάδιο της νόσου (I-II)

 

Ο ασθενής που πάσχει από βραδείας εξέλιξης λέμφωμα στο αρχικό στάδιο (εντοπισμένη ασθένεια από τη μία πλευρά του διαφράγματος) υπόκειται γενικά σε ακτινοθεραπεία με την εφαρμογή ακτινοβολίας σε δόσεις που είναι κατάλληλες για την καταστροφή των νεοπλασματικών κυττάρων. Οι ασθενείς με επιθετικό λέμφωμα στα αρχικά στάδια υποβάλλονται σε σύντομη χημειοθεραπεία (3 κύκλοι) που σχετίζεται με μονοκλωνικό αντίσωμα (ριτουξιμάμπη), εάν η ασθένεια προέρχεται από Β κύτταρα και κατόπιν υποβάλλεται σε ακτινοθεραπεία.

Προχωρημένο στάδιο της νόσου (III-IV)

 

Ο ασθενής με βραδείας εξέλιξης λέμφωμα σε προχωρημένα στάδια δεν απαιτεί πάντα άμεση θεραπεία, εάν η ασθένεια δεν παρουσιάζει κλινικά συμπτώματα ταχείας εξέλιξης. Η έναρξη της θεραπείας μπορεί να αναβληθεί ενώ ο ασθενής παρακολουθείται τακτικά. Διαφορετικά, η θεραπεία περιλαμβάνει 6 έως 8 κύκλους χημειοθεραπείας, που συνδέονται πάντοτε με ριτουξιμάμπη, εάν το λέμφωμα προέρχεται από Β-λεμφοκύτταρα. Ο ασθενής με επιθετικό λέμφωμα σε προχωρημένο στάδιο υποβάλλεται σε 6-8 κύκλους χημειοθεραπείας (που πάντα σχετίζεται με ριτουξιμάμπη για λέμφωμα Β), που πρέπει να χορηγηθούν άμεσα.

Στην επιλογή της χημειοθεραπείας χρησιμοποιείται ένας συνδυασμός φαρμάκων, που χορηγείται με ενδοφλέβια ένεση, για να καταστρέψει τα καρκινικά κύτταρα που αναπτύσσονται γρήγορα. Επιπλέον, υπάρχουν φάρμακα που πρέπει να λαμβάνονται από το στόμα, ωστόσο, σήμερα αυτά τα φάρμακα προορίζονται για ηλικιωμένους ασθενείς με άλλες υποκείμενες παθήσεις, οι οποίες φέρουν κινδύνους που σχετίζονται με τη χορήγηση ενδοφλέβιας θεραπείας.

Τα επιθετικά λεμφώματα μπορούν να εμφανιστούν ακόμη και σε εξωλεμφαδενικά όργανα όπως ο εγκέφαλος και στην περίπτωση αυτή απαιτούν χημειοθεραπεία και πρόσθετη στοχευόμενη ακτινοθεραπεία. Υποτροπή

 

Η τυπική θεραπεία του υποτροπιάζοντος καρκίνου σε ασθενείς ηλικίας έως 65-70 ετών με καλή γενική κατάσταση περιλαμβάνει χημειοθεραπεία υψηλής δόσης με μεταμόσχευση αυτόλογων βλαστικών κυττάρων. Σε περίπτωση αποτυχίας στην πρώτη προσπάθεια, η διαδικασία μεταμόσχευσης μπορεί να εκτελεστεί και πάλι με αλλογενή βλαστοκύτταρα από έναν αδελφό / αδελφή, έναν συμβατό δότη ή εθελοντή.

Πρωτόκολλα κλινικής έρευνας

 

Το Humanitas είναι ένα “πλήρες κέντρο καρκίνου” όπου το ενδιαφέρον είναι να σχεδιάσουμε και να αναπτύξουμε πρωτόκολλα κλινικής έρευνας. Ελέγχονται με τη χρήση νέων θεραπειών που δεν έχουν ακόμη εγκριθεί επίσημα. Τα πρωτόκολλα κλινικής έρευνας έχουν σχεδιαστεί για να καθορίζουν την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα μιας θεραπείας: μπορεί να μην αποτελούν θεραπεία, αλλά μπορεί να παρατείνουν τη ζωή ή να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής.

Αυτά τα πρωτόκολλα μπορούν να περιλαμβάνουν τη χρήση νέων μορίων από διαφορετικές πηγές, όπως η χημειοθεραπεία ή η βιολογική θεραπεία, η δράση των οποίων στοχεύει στον μηχανισμό πολλαπλασιασμού κυττάρων που είναι χαρακτηριστικά ενός συγκεκριμένου τύπου όγκου (“έξυπνα φάρμακα”). Για περισσότερες πληροφορίες και για να καταλάβετε ποια πρωτόκολλα μπορεί να είναι κατάλληλα για την περίπτωσή σας, συνιστάται οι ασθενείς να μιλούν απευθείας στον πάροχο υγειονομικής περίθαλψης.

Ραδιοανοσοθεραπεία

 

Αυτά είναι φάρμακα που συνδυάζουν μονοκλωνικό αντίσωμα ειδικό για λέμφωμα (που προέρχεται από Β λεμφοκύτταρο) με ραδιενεργά ισότοπα. Αυτές οι ενώσεις δεσμεύονται στα κύτταρα του όγκου, χρησιμοποιώντας το αντίσωμα που τα αναγνωρίζει και στη συνέχεια τα καταστρέφει μέσω ενός ραδιενεργού συστατικού.

 

Η ραδιοανοσοθεραπεία είναι γενικά καλά ανεκτή και οι ανεπιθύμητες ενέργειες είναι πολύ σπάνιες. Ως εκ τούτου, σε ορισμένες περιπτώσεις έχει προσφερθεί σε ασθενείς που δεν μπορούν να λάβουν επιθετικές θεραπείες, υπό την προϋπόθεση ότι παρακολουθούνται τακτικά ως προς τις μετρήσεις των τιμών των κυττάρων.

 

Στην Ιταλία υπάρχει μόνο ένας τύπος ραδιοανοσοθεραπείας (ιβριτουμομάμπη τιουξετάνη: συνδυασμός αντι-CD20 αντισώματος ριτουξιμάμπης με ύττριο 90), η χορήγηση των οποίων είναι εγκεκριμένη για υποτροπιάζοντα ωοθυλακικά λεμφώματα ή ως εδραίωση μετά τον πρώτο κύκλο χημειοθεραπείας.