Η Μονάδα Ιατρικής Ογκολογίας και Αιματολογίας, με επικεφαλή τον Καθηγητή Armando Santoro, αποτελείται από ένα τμήμα με αποστειρωμένους χώρους για θεραπεία με υψηλές δόσεις και αλλογενή μεταμόσχευση μυελού των οστών, τμήμα ημερήσιας νοσηλείας και εξειδικευμένες κλινικές.

Οι δραστηριότητες της Μονάδας στοχεύουν στη διάγνωση και θεραπεία διαφόρων καρκίνων και αιματολογικών ασθενειών. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον υπάρχει για την ανάπτυξη καινοτόμων θεραπευτικών μεθόδων για όγκους υψηλής συχνότητας, τους λεγόμενους “μεγάλους δολοφόνους”, όπως ο καρκίνος του μαστού, ο καρκίνος του πνεύμονα και ο καρκίνος του γαστρεντερολογικού συστήματος.

Υπάρχουν τέσσερα διαθέσιμα εξειδικευμένα κέντρα:

Το Κέντρο για την ανάπτυξη και εφαρμογή των βιολογικών θεραπειών στην ογκολογία, το οποίο προτείνει την ανάπτυξη βιολογικών θεραπειών. Υπάρχουν προγράμματα που βρίσκονται σε εξέλιξη για πειραματική θεραπεία με αντισώματα anti-EGF (Iressa) σε καρκίνους του πνεύμονα, καρκίνους του γαστρεντερικού και σαρκώματα χαμηλής κακοήθειας, καθώς και θεραπεία αντι-αγγειογένεσης για τον καρκίνο του πνεύμονα, βιολογικά φάρμακα για τη θεραπεία όγκων του προστάτη και των νεφρών και μονοκλωνικά αντισώματα για τη θεραπεία του καρκίνου του μαστού και του καρκίνου του πνεύμονα.
Το Κέντρο διάγνωσης και θεραπείας αιματολογικών νεοπλασμάτων, με ιδιαίτερη αναφορά στο μη Hodgkin λέμφωμα και στη νόσο Hodgkin, στην οξεία και χρόνια λευχαιμία και στο πολλαπλούν μυέλωμα.
Το κέντρο για τη θεραπεία υψηλών δόσεων, το οποίο εκτός από την ανάπτυξη καινοτόμων τρόπων εφαρμογής αντικαρκινικών δοσολογιών φαρμάκων στη μυελο-αφαιρετική θεραπεία με αυτόλογα βλαστοκύτταρα, έχει επίσης ξεκινήσει ένα πρόγραμμα για αλλογενή μεταμόσχευση μυελού των οστών με μη μυελο-αφαιρετική θεραπεία.
Το Κέντρο Διάγνωσης και θεραπείας σαρκωμάτων και σπάνιων καρκίνων, το οποίο διαχειρίζεται κλινικές δοκιμές για νεοπλασματικές ασθένειες, όπως σπάνια σαρκώματα μαλακών ιστών, μεσοθηλιώματα, θυμώματα, μυελοειδή καρκινώματα του θυρεοειδούς και δερματικά εξανθήματα. Το κέντρο στοχεύει στην αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και του αντίκτυπου των νέων θεραπευτικών στρατηγικών, των συνδυασμών χημειοθεραπείας και των νέων φαρμάκων ενάντια σε αυτές τις ασθένειες.
Οι μεταμοσχεύσεις που πραγματοποιούνται περιλαμβάνουν μεταμόσχευση ενήλικα προς ενήλικα, μεταμόσχευση αίματος ομφάλιου λώρου και απλοϊκή μεταμόσχευση βλαστοκυττάρων.

Οι δραστηριότητες της Μονάδας είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με αυτές άλλων μονάδων στο Κλινικό Ινστιτούτο Humanitas, προκειμένου να παράσχουν στον ασθενή μια διεπιστημονική διαγνωστική-θεραπευτική προσέγγιση που λαμβάνει υπόψη όλες τις εξειδικευμένες τεχνικές που πραγματοποιούνται στο Ινστιτούτο.

Η Μονάδα Ιατρικής Ογκολογίας και Αιματολογίας έχει ως στόχο να διασφαλίσει ότι ο ασθενής θα λάβει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, για τη διάγνωση και θεραπεία όλων των νεοπλασματικών ασθενειών, αναπτύσσοντας παράλληλα ένα ευρύ φάσμα τόσο κλινικής όσο και βασικής έρευνας για την πιθανή ανάπτυξη καινοτόμων θεραπειών.