Η ακτινοθεραπεία είναι μια θεραπεία που περιλαμβάνει τη χρήση ιονίζουσας ακτινοβολίας και είναι πλέον μία από τις πιο σημαντικές προσεγγίσεις για τη θεραπεία του καρκίνου. Είναι μια μη επεμβατική διαδικασία, που σημαίνει ότι δεν απαιτεί αναισθησία ή φαρμακευτική αγωγή και εκτελείται συνήθως σε σύντομο χρονικό διάστημα. Προορίζεται για ασθενείς που δεν μπορούν να υποβληθούν σε χειρουργική αγωγή και για ασθενείς που δεν μπορούν να υποβληθούν σε χημειοθεραπεία. Η ραδιοθεραπεία μπορεί να εισαχθεί μόνη της ή σε συνδυασμό με άλλες θεραπευτικές τεχνικές (χειρουργική επέμβαση και / ή χημειοθεραπεία), οι οποίες μπορεί να έχουν θεραπευτικό ή παρηγορητικό σκοπό.

Στο Humanitas, η Μονάδα Ακτινοθεραπείας καταλαμβάνει μια έκταση περίπου 1.000 τετραγωνικών μέτρων, με τέσσερις διαθέσιμους χώρους. Η Μονάδα χρησιμοποιεί τις πιο προηγμένες διαθέσιμες τεχνολογίες και χρησιμοποιεί:

Σύστημα OBI (ενσωματωμένο σύστημα απεικόνισης), που αποτελείται από ένα σωλήνα ακτίνων Χ και έναν ανιχνευτή άμορφου πυριτίου που περιλαμβάνεται και τον επιταχυντή.
Λογισμικά εργαλεία για την ανάπτυξη σχεδίων φροντίδας, με δομοστοιχεία για τη Στερεοτακτική Ακτινοθεραπεία και την Ακτινοθεραπεία Διαμορφούμενης Έντασης (IMRT).
Λογισμικό για τη σύντηξη εικόνων από διαφορετικές τεχνικές απεικόνισης (MRI / PET / CT).
RPM (Σύστημα συγχρονισμού της ακτινοβολίας με την αναπνοή (respiratory Gating)): Συγχρονισμένη απεικόνιση και θεραπεία με την αναπνοή, που σχηματίζεται από ένα σύστημα υπέρυθρων καμερών που παρακολουθούν την αναπνοή του ασθενούς και επιτρέπουν τη χορήγηση δόσεων μόνο στη φάση που προεπιλέγεται από τον ιατρό.
Εικονική προσομοίωση, που αποτελείται από TAC και ειδικό σύστημα τριών κινητών laser.
RapidArc και Τοξοειδης Ακτινοθεραπεια Βέλτιστης Διαμορφούμενης Έντασης.
Μηχανογραφικό σύστημα διαχείρισης για ολόκληρη τη διαδικασία της ακτινοθεραπείας.
Αξονική Τομογραφία Κωνοειδούς Δέσμης, ή λογισμικό που επιτρέπει την πλήρη σάρωση με CT, απευθείας στον επιταχυντή για την τοποθέτηση και την επαλήθευση του ασθενούς.
Συστήματα ακινητοποίησης, επανατοποθέτησης και εντοπισμού για κάθε περιοχή του σώματος.
Τέσσερις γραμμικοί επιταχυντές, εφοδιασμένοι με στατική και δυναμική συσκευή πολύφυλλου κατευθυντήρα και συσκευή ηλεκτρονικής πύλης επιβεβαίωσης άμορφου πυρίτιου.
Η χρήση τέτοιων τεχνολογιών καθιστά δυνατή την επίτευξη υψηλής θεραπευτικής αποτελεσματικότητας, ελαχιστοποιώντας τις παρενέργειες, λόγω του ακριβέστερου εντοπισμού και επιλογής των περιοχών που πρόκειται να υποβληθούν σε θεραπεία.

Εκτός από τη βελτιστοποίηση της θεραπείας και την ποιότητα, δίδεται ιδιαίτερη προσοχή στην εισαγωγή και την άνεση των ασθενών στις περιοχές αναμονής, και στη θεραπεία μέσω της χρήσης καινοτόμων χρωμάτων, έμμεσου φωτισμού και ξύλου.

Επιπλέον, προκειμένου να διευκολυνθεί ο ασθενής, υπάρχει ένα τοίχωμα σε ελαστικό ύφασμα που βρίσκεται πίσω από το επιταχυντή, στο οποίο προβάλλονται δυναμικές χρωματικές παραλλαγές.