Η Μονάδα της Βαριατρικής Χειρουργικής, υπό την καθοδήγηση του Δρ. Giuseppe Marinari, εκτελεί επεμβάσεις τόσο σε εξωτερικούς ασθενείς, όσο και σε νοσηλευόμενους.

Οι επεμβάσεις σε εξωτερικούς ασθενείς, οργανωμένες με ένα πολυεπιστημονικό μοντέλο, στοχεύουν στη διάγνωση της παχυσαρκίας και άλλων σχετικών ασθενειών, καθώς και στην επιλογή των διαφόρων πιθανών μορφών παρέμβασης. Σε επιλεγμένες περιπτώσεις, η επέμβαση σε εξωτερικούς ασθενείς περιλαμβάνει, επίσης, μια σειρά ψυχολογικών επεμβάσεων και διατροφικής προετοιμασίας πριν υποβληθούν σε χειρουργική επέμβαση και, σε όλες τις περιπτώσεις, απαιτείται μακροπρόθεσμη παρακολούθηση μετά από βαριατρική χειρουργική επέμβαση. Η επέμβαση σε νοσηλευόμενους σχετίζεται με τη βαριατρική χειρουργική επέμβαση.

 

Η ομάδα πραγματοποιεί τέσσερις διεθνώς αναγνωρισμένες επεμβάσεις που είναι διαθέσιμες για χειρουργική αντιμετώπιση της παχυσαρκίας (ρυθμιζόμενος γαστρικός δακτύλιος, γαστρεκτομή «Sleeve» (γαστρικό μανίκι), γαστρική παράκαμψη, χολοπαγκρεατική ή 12δακτυλική παράκαμψη) και ειδικεύεται στην αναθεωρητική χειρουργική, δηλαδή στην εκτέλεση δεύτερης ή τρίτης χειρουργικής επέμβασης αναγκαία μετά από αποτυχία στην απώλεια βάρους ή μετά την εμφάνιση μακροχρόνιων επιπλοκών.

 

Η ομάδα έχει αποκτήσει σημαντική εμπειρία στον τομέα της ελάχιστα επεμβατικής λαπαροσκοπικής χειρουργικής, που είναι η προσέγγιση που αφορά σχεδόν όλες τις επεμβάσεις που πραγματοποιούνται, και στην εφαρμογή της μεθοδολογίας ERAS στη βαριατρική χειρουργική, η οποία επιτρέπει την ασφαλή και ταχεία μετεγχειρητική ανάκαμψη με ελάχιστη χρήση οδηγών, καθετήρων και αποχετευτικών συστημάτων, με ελάχιστο πόνο και βραχεία παραμονή στο νοσοκομείο.

 

Η Χειρουργική Μονάδα αριστεύει σε ευρύ φάσμα θεραπευτικών διαδικασιών που προσφέρονται (όλες οι αναγνωρισμένες επεμβάσεις πραγματοποιούνται, καθώς και η αναθεωρητική χειρουργική), στον υψηλό αριθμό χειρουργικών επεμβάσεων που εκτελούνται ετησίως, με αποτέλεσμα την τυποποίηση των διαδικασιών και τα χαμηλά ποσοστά επιπλοκών, και στις διατροφικές γνώσεις που συσσωρεύτηκαν κατά τη διάρκεια των ετών, εξασφαλίζοντας ηρεμία ακόμη και σε δυσαπορροφητικές επεμβάσεις.

 

Για να διευκολυνθεί η πρόσβαση στη βαριατρική χειρουργική και να εξασφαλιστεί αυστηρή τήρηση των απαιτούμενων μετεγχειρητικών επισκέψεων, οι γιατροί των Χειρουργικών Μονάδων είναι διαθέσιμοι σε διαφορετικές τοποθεσίες σε ολόκληρη τη χώρα.