Η Μονάδα της Γενικής Ιατρικής και Ηπατολογίας είναι κέντρο αναφοράς για ασθένειες του ήπατος και περίπλοκες παθολογικές περιπτώσεις. Είναι επίσης η έδρα του Κέντρου Έρευνας και Θεραπείας Αυτοάνοσων Παθήσεων του Ήπατος.

Τα κυριότερα ενδιαφέροντα της Μονάδας, από την άποψη της κλινικής έρευνας, έχουν ως στόχο τη διάγνωση και θεραπεία ασθενειών του ήπατος όπως:

Αυτοάνοσες παθήσεις (πρωτοπαθή χολική κίρρωση, πρωτοπαθής σκληρυντική χολαγγειίτιδα, αυτοάνοση ηπατίτιδα) για την οποία η Μονάδα αναγνωρίζεται διεθνώς
Χρόνιες ηπατίτιδες (ιογενείς και μεταβολικές) και επιπλοκές της κίρρωσης
Πρωτογενής καρκίνος του ήπατος (ηπατοκυτταρικό καρκίνωμα) και χοληφόρων πόρων (χολαγγειοκαρκίνωμα)
Ως μέρος της Μονάδας, νοσηλεύονται επιλεγμένοι ασθενείς με σύνθετα κλινικά προβλήματα ή κρίσιμα προβλήματα. Πολλές δραστηριότητες διεξάγονται στα πλαίσια των εξωτερικών ιατρείων και στο πλαίσιο ημερήσιας νοσηλείας. Συχνά, η πολυπλοκότητα απορρέει από την ταυτόχρονη παρουσία αρκετών ασθενειών, για τις οποίες απαιτείται εξατομικευμένη προσέγγιση, τόσο συστηματική όσο και ενιαία, ιδιαίτερα στο θεραπευτικό κομμάτι.

Η Μονάδα περιλαμβάνει επαγγελματίες όπως νοσηλευτές ερευνών και διαχειριστές δεδομένων, οι οποίοι εργάζονται σε ομάδες με τους γιατρούς για να διεξάγουν κλινική έρευνα με στόχο τον εντοπισμό νέας θεραπείας για πολλές ασθένειες του ήπατος, ειδικά για αυτοάνοσες ασθένειες και ιογενείς λοιμώξεις.

Η Μονάδα Γενικής Ιατρικής και Ηπατολογίας και το Κέντρο Αυτοάνοσων Παθήσεων του Ήπατος εξοπλίζονται επίσης με Εργαστήριο Ηπατοχολικής Ανοσοπαθολογίας, όπου διεξάγονται ανοσολογικές εξετάσεις και ασχολούνται με μελέτες βασικής και μεταγραφικής έρευνας, ιδιαίτερα για ανοσολογικά επαγόμενες ασθένειες του ήπατος και όγκους του ήπατος.