Στο πλαίσιο της μονάδας Γενικής Ιατρικής και Πνευμονολογίας, οι δραστηριότητες της περιλαμβάνουν την διάγνωση, θεραπεία και παρακολούθηση οξέων και χρόνιων παθήσεων του αναπνευστικού συστήματος (χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια, διάμεση νόσος, καρκίνος του πνεύμονα και υπεζωκοτική συλλογή στη σαρκοείδωση).
Για αυτές τις ασθένειες έχουν αναπτυχθεί εκπαιδευτικά και προσαρμοσμένα προγράμματα αποκατάστασης. Οι εξετάσεις που πραγματοποιούνται περιλαμβάνουν: εξέταση πνευμονικής λειτουργίας, ινοβρογχοσκόπηση, βιοψία βρογχικού ιστού, brushing, βρογχοκυψελιδικό έκπλυμα (BAL), βιοψία πνεύμονα, τραχειακή αναρρόφηση, θωρακέντηση και ενδοκοιλοτική θεραπεία υπεζωκοτικών συλλογών.

Η Μονάδα Αλλεργιολογίας στο Humanitas, σε εξωτερική βάση και σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Πνευμονολογίας, ασχολείται με τη διάγνωση και τη θεραπεία των ακόλουθων ασθενειών, τόσο στους ενήλικες όσο και στα παιδιά:

Τροφικές αλλεργίες ή δυσανεξίες.

Αλλεργίες του αναπνευστικού (ιδίως, ρινίτιδα και άσθμα, που είναι εποχιακές και χρόνιες αλλεργίες), καθώς και μετά από έκθεση σε επαγγελματικά αλλεργιογόνα.
Αλλεργική επιπεφυκίτιδα.
Δερματίτιδα εξ επαφής και επαγγελματική δερματίτιδα εξ επαφής.
Χρόνια κνίδωση.
Για τη σωστή διάγνωση αυτών των ασθενειών, θα πρέπει να διεξάγονται οι ακόλουθες εξετάσεις: δοκιμασίες νυγμού για εισπνεόμενα αλλεργιογόνα: εποχιακή και χρόνια. Δοκιμασίες νυγμού για τροφικές αλλεργίες. Δοκιμασίες της ομάδας GIRDCA, που συνιστάται για 30 αλλεργιογόνα. Δοκιμασία PRIST. Ραδιο-αλλεργο-προσροφητικός προσδιορισμός (RAST) για κοινές εισπνεόμενες και τροφικές αλλεργίες, και σπιρομετρία.

Στις ειδικές περιπτώσεις ασθενών με χρόνια κνίδωση, πραγματοποιούνται όλες οι συνήθεις εξετάσεις αίματος, καθώς και μια εξέταση αυτοαντισωμάτων, εξετάσεις ιολογικού ελέγχου, εξέταση κοπράνων για ωάρια και παράσιτα, ακτινογραφικές εξετάσεις οδοντικών τόξων, και υπερηχογραφικός και ακτινολογικός έλεγχος σε βάθος.