Μονάδα Αναισθησιολογίας και Εντατικής Θεραπείας

Η Μονάδα Αναισθησιολογίας και Εντατικής Θεραπείας είναι υπεύθυνο για την αναισθησιολογική αντιμετώπιση όλων των ασθενών που βρίσκονται στα χειρουργικά τραπέζια.
Ο τύπος αναισθησίας (γενική, τοπική, αποκλεισμός νευρικού πλέγματος ή νεύρων) αποφασίζεται ανάλογα με τον τύπο της χειρουργικής επέμβασης και είναι σχετικός με τον κάθε ασθενή. Η ομάδα πραγματοποιεί επισκέψεις σε εξωτερικούς ασθενείς και νοσηλευόμενους πριν την χορήγηση αναισθησίας, ακολουθεί την πορεία και τη θεραπεία του μετεγχειρητικού πόνου και παρακολουθεί τις ζωτικές ενδείξεις με μία ομάδα αναισθησίας-ανάνηψης για 24 ώρες το 24ωρο.

Η ΜΕΘ επιτρέπει την εκτέλεση πολύπλοκων παρεμβάσεων σε ασθενείς με βαριά προβλήματα, εξασφαλίζοντας τακτική παρακολούθηση και μετεγχειρητική εντατική φροντίδα. Προσφέρει επίσης την κατάλληλη υποστηρικτική αναπνευστική, καρδιαγγειακή και μεταβολική φροντίδα για κάθε περίπτωση επείγοντος και έκτακτης ανάγκης.