Η Μονάδα Ακτινολογίας είναι σε θέση να εκτελέσει όλες τις συμβατικές ακτινολογικές εξετάσεις (εξέταση του σκελετού και του θώρακα) και ακτινογραφίες με μέσο αντίθεσης (εξετάσεις του γαστρεντερικού σωλήνα, ουρογραφία). Για το σκοπό αυτό, η μονάδα χρησιμοποιεί 8 διαγνωστικούς χώρους και μια συσκευή OPT, μια συσκευή που μελετά τον αξονικό σκελετό με τεχνική χαμηλής δόσης (EOS), 2 αίθουσες αφιερωμένες στη μονάδα του μαστού που είναι εξοπλισμένες με ψηφιακή μαστογραφία και υπερήχους διαθέσιμους για εκλεκτική διάγνωση και διαλογή με δυνατότητα να εκτελούνται στοχευμένες βιοψίες μαστού (Στερεοτακτική βιοψία). Επιπλέον, όλες οι ανατομικές δομές αξιολογούνται μέσω Αξονικού Τομογράφου με ογκομετρική τεχνική μέσω πολυστρωματικού εξοπλισμού (που χρησιμοποιείται επίσης για μελέτες αγγειακών και στεφανιαίων περιοχών). Η Μαγνητική Τομογραφία παρέχει μια πολύ σημαντική διαγνωστική βοήθεια σε αρκετές παθήσεις, κυρίως νευρολογικές, ορθοπεδικές, καρδιακές και αγγειακές.

Η υπηρεσία διαθέτει τώρα 5 συσκευές με διαφορετικές αντοχές πεδίου από 1T έως 3T και μία ανοικτή συσκευή MRI για την εξέταση κλειστοφοβικών ασθενών. Το γραφείο ακτινολογίας στην αίθουσα επειγόντων διαθέτει μια ψηφιακή μονάδα ακτινογραφίας και έναν Αξονικό Τομογράφο πολλαπλών τομών 6 επιπέδων, ικανό να αντεπεξέλθει σε οποιαδήποτε διαγνωστική ανάγκη στα επείγοντα. Η μονάδα είναι πλήρως ψηφιοποιημένη.