Η Ηχοκαρδιογραφία είναι μια τεχνική που εκμεταλλεύεται τη χρήση υπερήχων για την απεικόνιση της ανατομίας της καρδιάς και της λειτουργίας της. Πάνω απ ‘όλα, είναι σε θέση να παρέχει πληροφορίες σχετικά με τη συσταλτικότητα της καρδιάς, τη μορφολογία των καρδιακών βαλβίδων και τη ροή του αίματος μέσα στις κοιλότητες.

Η Ηχοκαρδιογραφία είναι μια μη επεμβατική και ανώδυνη διαδικασία, απαλλαγμένη από οποιαδήποτε βιολογική βλάβη και εύκολο να επαναληφθεί, τόσο πολύ ώστε έχει γίνει απαραίτητο εργαλείο για την κλινική αξιολόγηση των διαγνωστικών εξετάσεων, σε καρδιακούς ασθενείς με την πάροδο του χρόνου (follow-up).

Η πρώτη διαγνωστική προσέγγιση ενός ασθενούς με υποψία καρδιακής νόσου εκτελείται με την ηχοκαρδιογραφική τεχνική “Διαθωρακικό Υπερηχοκαρδιογράφημα”, η οποία περιλαμβάνει τη χρήση ενός συγκεκριμένου ανιχνευτή που όταν κλίνει προς την επιφάνεια του θώρακα, εκπέμπει μια σειρά ηχητικών κυμάτων μέσω υπερήχων. Μόλις επισημανθούν οι παλμοί, επεξεργάζονται από τη συσκευή και χρησιμοποιούνται για την απεικόνιση των καρδιακών δομών σε πραγματικό χρόνο. Η εξέταση μπορεί να πραγματοποιηθεί τόσο σε βασικές συνθήκες σε κατάσταση ηρεμίας, όσο και μετά από φυσική ή φαρμακολογική καταπόνηση με τη χρήση μη ιοντικών παραγόντων αντίθεσης, ακίνδυνων για την υγεία των ασθενών, αν είναι απαραίτητο. Έτσι μέσα σε λίγα λεπτά, μπορούν εύκολα να αποκτηθούν όλες οι απαραίτητες πληροφορίες που απαιτούνται για τη διεξαγωγή μιας ορθής διαγνωστικής αξιολόγησης.

Η διοισοφάγειος ηχοκαρδιογραφία, μέσω ενδοσκόπησης, μπορεί να αποκαλύψει ορισμένες παθολογικές μορφές οι οποίες κατά τα άλλα είναι δύσκολο να διαγνωσθούν, όπως ορισμένοι τύποι σύνθετων βαλβιδικών ελαττωμάτων, η παρουσία σπάνιων συγγενών δυσπλασιών, ασθένειες θωρακικής αορτής και εμβολή καρδιακής προέλευσης.

Πρόσφατα, έχει εισαχθεί η 3D ηχοκαρδιογραφία (τρισδιάστατη), επιτρέποντας την καλύτερη αξιολόγηση του “συνόλου” της καρδιάς. Η μέθοδος αποδεικνύεται ιδιαιτέρως χρήσιμη στη μελέτη της βαλβιδικής νόσου, ειδικά στην μιτροειδική βαλβίδα και σε εκείνη των διαφραγματικών ελαττωμάτων.

Η Μονάδα Ηχοκαρδιογραφίας χρησιμοποιεί μηχανήματα υπερήχων τελευταίας γενιάς, ενημερωμένα με τις τελευταίες τεχνολογίες, προσφέροντας στους ασθενείς υψηλό επίπεδο ποιότητας και διαγνωστικής ακρίβειας.