Το Κέντρο Θρόμβωσης είναι μια κλινική υπηρεσία που ειδικεύεται στην πρόληψη, διάγνωση και θεραπεία των ασθενειών φλεβοθρόμβωσης (επιπολής φλεβική θρόμβωση ή θρομβοφλεβίτιδα, εν τω βάθει φλεβική θρόμβωση ή DVT και πνευμονική θρομβοεμβολή ή ΤΕΡ, σπάνια απόφραξη αμφιβληστροειδικής φλέβας και σπλαχνικό σύνδρομο) και αρτηριακές παθήσεις (έμφραγμα μυοκαρδίου, εγκεφαλικό επεισόδιο, περιφερική αρτηριοπάθεια, και περιφερική εμβολή), ιδίως σε νεαρή ηλικία.

Επιπλέον, λόγω της εμπειρίας τους στον τομέα της αιμόστασης και των ελλειμμάτων της, οι ειδικοί του Κέντρου ασχολούνται με τη διάγνωση και τη θεραπεία της αιμορραγικής πήξης, δηλ. όλες τις κλινικές καταστάσεις που χαρακτηρίζονται από αυθόρμητες ή προκληθείσες αιμορραγίες (τραύμα, επεμβάσεις, τραυματισμοί συνολικά) λόγω συγγενών ελλείψεων / αποκτηθέντων παραγόντων πήξης ή στον αριθμό και την λειτουργία των αιμοπεταλίων (όπως η αιμορροφιλία, η νόσος von Willebrand, και η θρομβοκυτταροπενία).

Το σημείο ισχύος του Κέντρου ήταν η έναρξη των δραστηριοτήτων στο Humanitas, ξεκινώντας από τη δημιουργία ενός εργαστηρίου πήξης, στο οποίο με την υποστήριξη βιολόγων και τεχνολόγων με υψηλή εξειδίκευση, διεξήχθησαν δοκιμές για τον εντοπισμό ή την εξαίρεση σπάνιων διαταραχών του συστήματος πήξης, που παρουσιάζονται με προθρομβωτικό ή αιμορραγικό τρόπο.

Ο στόχος του Κέντρου είναι να μειώσει τα περιστατικά αρτηριακής και φλεβικής θρομβοεμβολικής νόσου (κύρια αιτία θανάτου και αναπηρίας στις ανεπτυγμένες χώρες) και αιμορραγικών διαταραχών, και να καθορίσει τη βέλτιστη διαχείριση προκειμένου να μειωθεί η πιθανότητα νέων γεγονότων και των επιπλοκών τους.

Οι ιατρικοί τομείς ενδιαφέροντος είναι: καρδιαγγειακή και εγκεφαλοαγγειακή ιατρική, αιμόσταση και θρόμβωση, θρόμβωση και εγκυμοσύνη, φλεβική θρομβοεμβολή, παγκόσμια καρδιαγγειακή πρόληψη, διαχείριση ασθενών κατά την αντιθρομβωτική θεραπεία, πρόληψη εν τω βάθει θρόμβωσης και πνευμονικής εμβολής σε ιατρικές και χειρουργικές ειδικότητες.

Οι ερευνητικοί τομείς ενδιαφέροντος είναι: η μεταγραφική έρευνα στην αιμόσταση και η θρόμβωση, η κλινική έρευνα για νέα αντιθρομβωτικά φάρμακα, η στειρότητα, οι πολλαπλές αμβλώσεις, η εγκυμοσύνη και οι μαιευτικές επιπλοκές, οι κληρονομικές νόσοι αγγειακής θρόμβωσης, και η πρόληψη της αρτηριοφλεβικής θρόμβωσης.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Μέσα στο Κέντρο Θρόμβωσης παρέχονται οι ακόλουθες υπηρεσίες:

Κλινική θρομβοφιλίας για διαγνωστική αξιολόγηση και θεραπεία ασθενών με προσωπικό ή οικογενειακό ιστορικό θρόμβωσης ή πολλαπλών αμβλώσεων. Μια τέτοια διαλογή θα μπορούσε επίσης να επιτρέψει την έγκαιρη ανίχνευση της “υπερβολικής τάσης πήξης του αίματος”, αυξάνοντας έτσι τον κίνδυνο θρόμβωσης σε ασυμπτωματικά άτομα με οικογενειακό ιστορικό θρόμβωσης.
Κλινική θρόμβωσης για τη διάγνωση και τη θεραπεία ασθενειών αρτηριακής και φλεβικής θρόμβωσης, και για την εκτίμηση καρδιο-εγκεφαλοαγγειακών παραγόντων κινδύνου.
Χειρουργική αιμόστασης για τη διάγνωση και τη θεραπεία αιμορραγικών διαταραχών.
Στο πλαίσιο των τελευταίων δύο εξειδικευμένων κλινικών, πραγματοποιείται κλινική δραστηριότητα για την παροχή συμβουλών σε γυναίκες που πάσχουν από στειρότητα ή πολλαπλές αμβλώσεις, προκειμένου να εντοπιστεί πιθανή συσχέτιση με μεταβολές της πήξης του αίματος και πιθανή ειδική θεραπεία (αντιφωσφολιπιδικό σύνδρομο ή άλλες αιτίες θρομβοφιλίας).

Εργαστήριο αγγειακών υπερήχων για διάγνωση και παρακολούθηση ασθενών με εν τω βάθει φλεβοθρόμβωση και / ή επιφανειακή θρόμβωση.
Κλινική Ογκο-Θρόμβωσης για εξωτερικούς ασθενείς, για την ταυτοποίηση καρκινοπαθών με αυξημένο κίνδυνο θρομβωτικών ή αιμορραγικών επιπλοκών που σχετίζονται με τη χημειοθεραπεία και την εφαρμογή αποτελεσματικών μεθόδων πρόληψης.
Περιπατητική παρακολούθηση ασθενών με αντιθρομβωτική θεραπεία, διαπιστευμένο από το κέντρο FCSA (Ομοσπονδία Κέντρων Παρακολούθησης των αντιθρομβωτικών θεραπειών), το οποίο ασχολείται με περισσότερους από 2.500 ασθενείς που λαμβάνουν από του στόματος αντιπηκτική αγωγή ((ΤΑΟ) Warfarin, Sintrom) και παράλληλα επιβλέπει τη συνταγογράφηση και την κλινική παρακολούθηση των υποψηφίων ή των ασθενών που λαμβάνουν ήδη τα νέα από του στόματος αντιπηκτικά (NAO).
Παράλληλα με τα καθήκοντα που εκτελούνται στα εξωτερικά ιατρεία από την ομάδα των ειδικών ιατρών, οι γιατροί διαδραματίζουν επίσης ρόλο στην αξιολόγηση του κινδύνου θρομβοεμβολής και αιμορραγίας των ασθενών που υποβάλλονται σε σοβαρή χειρουργική επέμβαση. Ρυθμίζουν τη σωστή θρομβοεμβολική προφύλαξη σε ασθενείς που ήδη λαμβάνουν αντιπηκτική / αντιαιμοπεταλιακή θεραπεία και σε υποψήφιους για επεμβατικές διαγνωστικές διαδικασίες (κολονοσκόπηση, ενδοσκόπηση με βιοψία) και για διάφορες χειρουργικές επεμβάσεις (οφθαλμολογία, γενική χειρουργική, αγγειοχειρουργική επέμβαση, ελάχιστη επεμβατική χειρουργική, ουρολογία, θωρακοχειρουργική, ορθοπεδική χειρουργική, γυναικολογική χειρουργική επέμβαση κλπ.).

Επιπλέον, οι γιατροί στο κέντρο εκτελούν συμβουλευτική υπηρεσία για τους νοσηλευόμενους ασθενείς, με τα ίδια προβλήματα με όσους νοσηλεύονται σε άλλες νοσοκομειακές μονάδες.