Η Μονάδα Θωρακοχειρουργικής καλύπτει όλες τις περιοχές ενδιαφέροντος της θωρακοχειρουργικής και δραστηριοποιείται κυρίως στον κλινικο-επιστημονικό τομέα των πρωτοπαθών όγκων και των μεταστάσεων των πνευμόνων. Η μονάδα υιοθετεί καινοτόμες χειρουργικές τεχνικές και σύγχρονες οδηγίες, τόσο στις διαγνωστικές όσο και στις θεραπευτικές διαδικασίες και βρίσκεται σε στενή συνεργασία με τη Μονάδα Ιατρικής Ογκολογίας και Ακτινοθεραπείας

Συγκεκριμένα, η Μονάδα Θωρακοχειρουργικής είναι υπεύθυνη για τα παρακάτω:

Χειρουργική θεραπεία τόσο καλόηθων όσο και κακόηθων όγκων μεσοθωρακίου, όπου είναι δυνατόν, με ελάχιστα επεμβατική προσέγγιση. Θυμεκτομή για τη μυασθένεια Gravis που πραγματοποιείται μέσω μιας βιντεοθωρακοσκοπικής προσέγγισης.
Βιντεοθωρακοσκόπηση και ελάχιστα επεμβατικές διαδικασίες για όλες τις διαγνωστικές ανάγκες στη θωρακική ογκολογία και θεραπεία όλων των καλοήθων όγκων των πνευμόνων, του μεσοθωρακίου και του οισοφάγου. Πνευμονική λοβεκτομή για πρωτοπαθείς κακοήθεις ή καλοήθεις όγκους.
Βιντεοθωρακοσκόπηση για θωρακική συμπαθεκτομή, παλαμιαία υπεριδρωσία και σύνδρομο Raynaud.
Βιντεοθωρακοσκόπηση για αυθόρμητο πνευμοθώρακα, η οποία συχνά συνδέεται με μερική πλευρεκτομή για ελαχιστοποίηση του κινδύνου υποτροπής.
Θεραπεία του προχωρημένου καρκίνου του πνεύμονα (N2) μετά την εφαρμογή χημειοθεραπείας και ακτινοθεραπείας (είναι μεταξύ των δέκα κορυφαίων Ιταλικών εξειδικευμένων κέντρων).
Θεραπεία του καρκίνου του πνεύμονα (Τ4) που επεκτάθηκε στα μεγάλα αγγεία, την τραχεία, το θωρακικό τοίχωμα και την σπονδυλική στήλη, με σύγχρονες τεχνικές ανακατασκευής. Η Μονάδα είναι πρώτη σε εθνικό επίπεδο και μεταξύ των πρώτων σε διεθνές επίπεδο για τη χειρουργική θεραπεία όγκων του νωτιαίου μυελού.
Θωρακική ενδοσκόπηση με τη χρήση ενός άκαμπτου ενδοσκοπίου για την επιδιόρθωση της απόφραξης του αεραγωγού των βρογχικών σωληναρίων ή της τραχείας. Βρογχοσκόπηση για την αφαίρεση ξένων σωμάτων από τον αεραγωγό.
Χειρουργική Οισοφάγου σε συνδυασμό με Αυχενική Λαπαροσκόπηση και Θωρακοτομή. Συγκεκριμένα, χρησιμοποιείται για την ελάχιστα επεμβατική πρόσθια θωρακοτομή “διατήρησης μυών”, η οποία εγγυάται ταχύτερη λειτουργική ανάκαμψη.
Διορθωτική χειρουργική επέμβαση παραμορφώσεων θωρακικού τοιχώματος με παραδοσιακή προσέγγιση. Με λίγα λόγια, σε επιλεγμένες περιπτώσεις, μια ελάχιστα επεμβατική τεχνική μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την διόρθωση.
Η χειρουργική θεραπεία των μεταστάσεων των πνευμόνων με τη χρήση των πιο σύγχρονων τεχνικών (laser) για την πλήρη αφαίρεση τους, όποτε είναι δυνατόν.
Η Μονάδα Θωρακοχειρουργικής διαθέτει ένα τμήμα εξοπλισμένο με αίθουσες για ασθενείς που υποβάλλονται σε ημι-εντατική μετεγχειρητική θεραπεία, αίθουσες για εισαγωγές στο τμήμα ημερήσιας νοσηλείας, για επεμβάσεις ημερήσιας διάγνωσης και εξειδικευμένες κλινικές για διαγνωστικές επεμβάσεις με βρογχοσκόπηση.

Η συνεργασία με την Μονάδα Αποκατάστασης εξασφαλίζει βελτιωμένη λειτουργία κατά την μετεγχειρητική ανάκαμψη, μέσα σε ένα κατάλληλο περιβάλλον.

Όσον αφορά την έρευνα, η Μονάδα αναγνωρίστηκε πρόσφατα από μερικές μελέτες για τη μοριακή βιολογία και την έγκαιρη ανίχνευση του καρκίνου του πνεύμονα. Σε συνεργασία με το Εθνικό Ινστιτούτο Καρκίνου (NCI-USA), διεξήχθη μια μελέτη για τη Γενετική Επιδημιολογία του Καρκίνου του Πνεύμονα (GELCS).

Πρόσφατα, 2.400 καπνιστές ή πρώην καπνιστές προσλήφθηκαν για μια τυχαιοποιημένη μελέτη για την εξέταση καρκίνου του πνεύμονα, την οποία ανέπτυξε ο καθηγητής Ravasi (DANTE project). Άλλες μελέτες μοριακής βιολογίας βρίσκονται σε εξέλιξη με το Τμήμα Πειραματικής Ογκολογίας του Καρκίνου στο Ινστιτούτο του Μιλάνου.