Η Μονάδα Καρδιοχειρουργικής ασχολείται με τις καρδιακές παθήσεις των ενηλίκων, και ειδικότερα: με την θεραπεία της ισχαιμικής μυοκαρδιοπάθειας, πραγματοποιώντας αορτοστεφανιαίες παρακάμψεις με πολλαπλά αρτηριακά στελέχη, με ή χωρίς τη βοήθεια εξωσωματικής κυκλοφορίας (στην περίπτωση αυτή η λειτουργία πραγματοποιείται χωρίς να σταματήσει η καρδιά), ακόμα και μέσω μικρών χειρουργικών τομών (mini θωρακοτομή), την επαναλειτουργία των αορτοστεφανιαίων παρακάμψεων, χρησιμοποιώντας τεχνικές για την αναδιαμόρφωση της αριστερής κοιλίας και την αποκατάσταση μιας ελαττωματικής μιτροειδούς βαλβίδας όταν η καρδιά έχει υποστεί ισχαιμική βλάβη. Με την χειρουργική βαλβιδοπαθειών, τόσο αντικαθιστώντας όσο και διορθώνοντας χειρουργικά μιτροειδείς και αορτικές βαλβίδες (η ομάδα έχει αποκτήσει μεγάλη εμπειρία σε εγχειρήσεις για την αντικατάσταση των ανευρυσμάτων ανιούσας αορτής, διατηρώντας και επιδιορθώνοντας την φυσική αορτική βαλβίδα). Αυτές οι επεμβάσεις εκτελούνται τόσο παραδοσιακά όσο και μέσω μικρών τομών (μέσω χειρουργικής τομής μικρότερης των 10 εκατοστών τόσο στη mini θωρακοτομή, όσο και στη mini στερνοτομή) με τη βοήθεια της ενδοσκόπησης. Η προκύπτουσα επιδιόρθωση ελέγχεται μέσω υπερήχων κατά τη διάρκεια της επέμβασης για τη βελτιστοποίηση του αποτελέσματος. Με την χειρουργική θεραπεία κολπικής μαρμαρυγής, ακόμη και σε συνδυασμό με βαλβιδική χειρουργική επέμβαση. Με την αντιμετώπιση ανευρύσματος της θωρακικής αορτής χρησιμοποιώντας, και τις παραδοσιακές χειρουργικές τεχνικές, καθώς και την ενδοπρόθεση που δεν απαιτεί το άνοιγμα του θώρακα. Με την χειρουργική επέμβαση συγγενούς μυοκαρδιοπάθειας, τόσο σε επίπεδο κόλπων όσο και σε όγκους που εμπλέκουν και την καρδιά. Οι ενέργειες αυτές διεξάγονται επίσης μέσω mini θωρακοτομής και χειρουργικής επέμβασης με τη βοήθεια βίντεο. Επιπλέον, η ομάδα έχει αναπτύξει μεγάλη εμπειρία σε μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη κυκλοφορική υποστήριξη, χρησιμοποιώντας μηχανικές βοηθητικές συσκευές (εμφυτεύσιμες και εξωσωματικές Σ.Κ.Υ. (VADs)), για ασθενείς που εμφανίζουν σοβαρή δυσλειτουργία της αριστερής κοιλίας.